Sökning: "Informationssäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Informationssäkerhet.

 1. 1. Informationssäkerhet i verksamheter : begrepp och modeller som stöd för förståelse av informationssäkerhet och dess hantering i verksamheter

  Författare :Per Oscarson; Karin Axelsson; Göran Goldkuhl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Informationsteknik; Informationsteknik; informationssystem; informationsteknik; IS IT; informationssäkerhet; ISV-modellen; Information technology; Informationsteknik;

  Sammanfattning : Verksamheters säkerhetsproblem i samband med informationssystem och informationsteknik (IS/IT) är ett område som uppmärksammats kraftigt de senaste åren. Denna avhandling syftar till att ge en ökad förståelse av informationssäkerhet; begreppet i sig, dess hantering iverksamheter samt dess betydelse för verksamheter. LÄS MER

 2. 2. Informatisk forskning om riskanalysprocess applicerad på Apoteket AB:s kundcenterverksamhet

  Författare :Patrik Brandt; Louise Wennberg; Louise Östlund; Blekinge University of Technology; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Riskanalys; Apoteket AB; Kundcenterverksamhet; Informationssäkerhet; Informatik; Information Systems; Computer Science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : English summary This licentiate paper describes a study of how the introduction of Customer Care Centres into The Corporation of Swedish Pharmacies affects its work on risk analysis. The two Customer Care Centres in operation today function as central nodes to which calls are connected that before were usually answered by one of the country’s 900 pharmacies. LÄS MER

 3. 3. Towards Automation in Digital Investigations : Seeking Efficiency in Digital Forensics in Mobile and Cloud Environments

  Författare :Irvin Homem; Theo Kanter; Panagiotis Papapetrou; Rahim Rahmani; Fredrik Björck; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer forensics; network forensics; mobile devices; mobile forensics; cloud computing; semantic web; hypervisors; virtualization; remote acquisition; automation; evidence analysis; correlation; P2P; bittorrent; datalogi; Computer Science; informationssäkerhet; Information Systems Security;

  Sammanfattning : Cybercrime and related malicious activity in our increasingly digital world has become more prevalent and sophisticated, evading traditional security mechanisms. Digital forensics has been proposed to help investigate, understand and eventually mitigate such attacks. LÄS MER

 4. 4. Supporting Information Security Management : Developing a Method for Information Classification

  Författare :Erik Bergström; Rose-Mharie Åhlfeldt; Fredrik Karlsson; Eva Söderström; Steven Furnell; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; information classification; Information security management; Information security management systems; Information classification method; INF303 Informationssäkerhet; INF303 Information Security; Information Systems; Informationssystem IS ;

  Sammanfattning : In the highly digitalised world in which we live today, information and information systems have become critical assets to organisations, and hence need to be safeguarded accordingly. In order to implement and work with information security in a structured way, an Information Security Management System (ISMS) can be implemented. LÄS MER

 5. 5. IT Dependability Management in Governmental Organisations

  Författare :Kim Weyns; Institutionen för datavetenskap; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Dependability; IT management; Risk management; Information safety; Emergency management; Maturity models; Software reliability modelling; Service level agreements;

  Sammanfattning : As our dependence on IT systems increases, evaluating the dependability of critical IT systems becomes more important. This is especially true for systems that are critical in a crisis situation and whose dependability is an important factor in an organisation's capability to resolve a crisis. LÄS MER