Sökning: "Information Logistics"

Visar resultat 1 - 5 av 183 avhandlingar innehållade orden Information Logistics.

 1. 1. Information Demand and Use Improving Information Flow within Small-scale Business Contexts

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magnus Lundqvist; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; Information Use; Information Demand; Information Logistics; Information Flow; Context; Patterns; Enterprise Modelling; Information Modelling; SOCIAL SCIENCES Statistics; computer and systems science Informatics; computer and systems science; SAMHÄLLSVETENSKAP Statistik; data- och systemvetenskap Informatik; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Whilst the amount of information readily available to workers in information- and knowledge intensive business- and industrial contexts only seem to increase with every day, those workers still have difficulties in finding relevant and needed information as well as storing, distributing, and aggregating such information. Yet, whilst there exist numerous technical, organisational, and practical approaches to remedy the situation, the problems seem to prevail. LÄS MER

 2. 2. Understanding information sharing in supply chains - Identifying contingency factors that impact benefits of information sharing

  Detta är en avhandling från Faculty of Engineering, Department of Industrial Management and Logistics

  Författare :Joakim Kembro; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Logistics; Supply chain; Supply chain management; Information sharing; Information flow; Demand data; Contingency theory; Contextual factor;

  Sammanfattning : För att öka vår förståelse av informationsdelning i försörjningskedjor så är studiens syfte trefaldigt: att granska och analysera existerande akademisk litteratur för att beskriva och strukturera forskningsområdet; att empiriskt utforska informationsdelning i en försörjningskedja som representerar mer än tre led; och att utforska kontextuella faktorer genom litteraturgenomgång och empirisk datainsamling. Därigenom adresserar denna studie flera luckor som identifierats i akademisk litteratur. LÄS MER

 3. 3. On the Value of Intelligent Packaging - A Packaging Logistics Perspective

  Detta är en avhandling från Packaging Logistics, Lund University

  Författare :Ola Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Intelligent packaging; Logistics; Supply chain management; Radio frequency identification RFID ; Packaging logistics;

  Sammanfattning : Good decision-making relies on accurate, timely and reliable information. This can be supported by having intelligent packaging which allows data on the whereabouts and condition of goods to be automatically captured along a supply chain. LÄS MER

 4. 4. Logistics value of using tracking data from uniquely labelled goods

  Detta är en avhandling från Packaging Logistics, Lund University

  Författare :Henrik Pålsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Information technology; Identification; Integration; Logistics; Material flows; Packaging; RFID technology; Supply chain management; Tracking;

  Sammanfattning : Managing material flows along a supply chain is a complex matter involving a great many interfaces both between activities and between actors. Integration of material flows may smooth the interfaces and thus also the potential errors and delays in the material flows. LÄS MER

 5. 5. E-Business in an Established Customer Vendor Relationship - Implications for Customer Service and Logistics

  Detta är en avhandling från Packaging Logistics, Lund University

  Författare :Fredrik Orremo; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; E-commerce; E-business; packaging logistics; Customer Service; Logistics;

  Sammanfattning : E-business is becoming more and more common today. The predictions of future growth give clear indications that companies will use e-business more and more. However in the growth of e-business it has been identified that there is a common lack of understanding in customer needs and logistics. LÄS MER