Sökning: "Influenza"

Visar resultat 1 - 5 av 131 avhandlingar innehållade ordet Influenza.

 1. 1. Influenza neuraminidase assembly Evolution of domain cooperativity

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University

  Författare :Diogo da Silveira Vieira da Silva; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Influenza; neuraminidase; assembly; transmembrane domain; evolution; biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : Influenza A virus (IAV) is one of the most common viruses circulating in the human population and is responsible for seasonal epidemics that affect millions of individuals worldwide. The need to develop new drugs and vaccines against IAVs led scientists to study the main IAV surface antigens hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA). LÄS MER

 2. 2. Influenza A Virus Spatial analysis of influenza genome trafficking and the evolution of the neuraminidase protein

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University

  Författare :Dan Dou; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Influenza A virus; IAV; neuraminidase; NA; IAV genome trafficking; viral entry; viral replication; co-infection; antigenic drift; antigenic shift; NA assembly; transmembrane domain; evolution; biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : Influenza A viruses (IAVs) are a common infectious agent that seasonally circulates within the human population that causes mild to severe acute respiratory infections. The severity of the infection is often related to how the virus has evolved with respect to the pre-existing immunity in the population. LÄS MER

 3. 3. Modelling Epidemic Influenza : A Novel Approach

  Detta är en avhandling från Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Wah-Sui Almberg; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer and Systems Sciences; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : Modellering av dynamiska förlopp i socio-biologiska komplexa system är långt ifrån trivialt. Behovet av fördjupad förståelse av sådana förlopp är många gånger stort. Vi har presenterat ett oortodoxt förslag på hur spridning av influensa i mänsklig population kan beskrivas och simuleras. LÄS MER

 4. 4. Avian Influenza Virus Deciphering receptor interactions and their role in interspecies transmission

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Per Eriksson; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; birds; glycobiology; glycovirology; host range; mixing vessel; virus attachment; Medical Virology; Medicinsk virologi;

  Sammanfattning : Influenza A virus (IAV) annually infects approximately 5–15 % of the human population, causing ~500,000 deaths globally. Novel IAVs have emerged and spread pandemically in the human population, but have over time established endemic circulation with reduced pathogenicity causing seasonal influenza. The natural reservoir of IAVs is wild waterfowl. LÄS MER

 5. 5. Tamiflu® - Use It and Lose It?

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Josef D. Järhult; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; influenza; oseltamivir; Tamiflu; resistance development; H274Y; environment; pharmaceuticals; mallard; dabbling duck; avian influenza; influensa; resistensutveckling; miljö; läkemedel; gräsand; Infektionssjukdomar; Infectious Diseases;

  Sammanfattning : Influenza A viruses cause seasonal and pandemic outbreaks that range from mild infections to the disastrous Spanish Flu. Resistance to neuraminidase inhibitors (NAIs) is a growing problem as these drugs constitute a vital part of treatment strategies and pandemic preparedness plans worldwide. Oseltamivir (Tamiflu®) is the mostly used NAI. LÄS MER