Sökning: "Industriellt Arbetsintegrerat lärande"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Industriellt Arbetsintegrerat lärande.

  1. 1. Social Aspects of Strategizing Industrial Digitalization

    Författare :Linnea Carlsson; Ulrika Lundh Snis; Ulrika Lundh Snis; Anna Karin Olsson; Monika Hattinger; Anna Ståhlbröst; Högskolan Väst; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial digitalization; Social aspects; Dynamic Capabilities; Organizational capabilities; Strategizing; Texturizing; Industrial Work-Integrated Learning; Industriell digitalisering; Sociala aspekter; Dynamic Capabilities; Organisatoriska förmågor; Strategizing; Texturizing; Industriellt Arbetsintegrerat lärande; Work Integrated Learning; Arbetsintegrerat lärande;

    Sammanfattning : This thesis aims to contribute to understanding how contemporary Swedish manufacturing organizations can strategize industrial digitalization with an emerging focus on social aspects. It complements earlier research by highlighting Swedish manufacturing organizations as they stand at the intersection of Industry 4.0 and Industry 5.0. LÄS MER