Sökning: "Industriell ekonomi och samhällsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 333 avhandlingar innehållade orden Industriell ekonomi och samhällsvetenskap.

 1. 1. Stimulating the diffusion of environmental technologies through export

  Författare :Wisdom Kanda; Olof Hjelm; Dzamila Bienkowska; Totti Könnölä; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Environmental Technology; Technology Diffusion; Export; Internationalisation;

  Sammanfattning : Contemporary environmental problems represent complex societal challenges, and as these problems become increasingly global, the international diffusion of environmental technologies is essential. One way to diffuse technologies internationally is through export. LÄS MER

 2. 2. Pluripotent Dynamic Capabilities in the Internationalization of Firms : Focus on Learning, Innovating and Networking in SMEs from Sweden

  Författare :Mohammad Reza Saeedi; Hossein Dadfar; Staffan Brege; Desirée Holm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Internationalization of SMEs; Firm-specific advantages; Dynamic capabilities; Absorptive capacity; Networking capability; Innovative capability; and PLS-SEM;

  Sammanfattning : Internationalization of small and medium-sized enterprises (SMEs) has been a considerable concern for international business (IB) scholars. Particularly, for those economies such as Sweden with small local markets, internationalization of SMEs could be fundamental. LÄS MER

 3. 3. Professionsföretagare : I skärningspunkten mellan småföretagande, profession och genus

  Författare :Jenny Appelkvist; Malin Tillmar; Elisabeth Sundin; Lena Högberg; Karin Jonnergård; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Small business ownership; profession; gender; veterinarian; Östergötland County; Småföretagande; profession; genus; veterinär; Östergötland;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om kvinnors företagande i en profession stadd i förändring. Flera professioner i Sverige, men också internationellt, präglas av en ökad andel kvinnor men även av de strukturella omvandlingar som under 1900-talet lett från ett industri- till ett tjänstesamhälle. LÄS MER

 4. 4. Kön och teknik i förändring : Svenska kvinnors patenterade uppfinnande 1885 - 1998

  Författare :Ann-Christin Nyberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Teknik; uppfinnande; patent; kön; genus; Sverige; Gender studies; Genus; Technology and social change; Teknik och social förändring; Industrial engineering and economy; Industriell teknik och ekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Landfill Mining : Institutional challenges for the implementation of resource extraction from waste deposits

  Författare :Nils Johansson; Joakim Krook; Mats Eklund; Myra Hird; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; LANTBRUKSVETENSKAPER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; AGRICULTURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Landfill mining; recycling; mineral policy; institutions; transitions; mining.;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to examine the institutional conditions for the implementation and emergence of landfill mining. The result shows that  current policy makes it difficult for landfill mining operators to find a market outlet for the exhumed material, which means that landfill mining may result in a waste disposal problem. LÄS MER