Sökning: "Industrial Wireless Sensor Networks"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden Industrial Wireless Sensor Networks.

 1. 1. Using Existing Infrastructure as Support for Wireless Sensor Networks

  Detta är en avhandling från Västerås : Institutionen för Datavetenskap och Elektronik

  Författare :Jonas Neander; Mälardalens högskola.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; wireless; sensor networks; communication; base station; asymmetric communication; multihop; network lifetime; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om hur befintliga datorinfrastrukturer i t.ex. sjukhus och industrier kan avlasta sensornätverk med energikrävande uppgifter. Vi har forskat på olika aspekter som gör det möjligt att förlänga livslängden på dessa sensornätverk. LÄS MER

 2. 2. Bluetooth and Wireless Multihop Networks in Industrial Communication Systems

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Urban Bilstrup; Högskolan i Halmstad.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Information technology Computer engineering; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datorteknik; TECHNOLOGY Information technology Telecommunication Datatransmission; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Telekommunikation Datatransmission; Bluetooth; industrial communication systems; short range devices; wireless multihop networks; wireless sensor networks; real-time communication; resource allocation;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to investigate the use of short-range wireless communication technology in industrial communication systems where there is a need for guaranteed timely delivery of correct information. Methods for achieving such capability are developed in the context of the physical layer, the data link layer and the application layer. LÄS MER

 3. 3. Securing Communication in IP-Connected Industrial Wireless Sensor Networks

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Shahid Raza; Mälardalens högskola.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Wireless Sensor Networks; Security; 6LoWPAN; IPsec; WirelessHART; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Computer Science; datavetenskap;

  Sammanfattning : With the advent of wireless sensor networks (WSN) and success of wirelesscommunication in the local and personal area networks such asWi-Fi and Bluetoothmore serious efforts to apply standard wireless communication in sensitiveindustrial networks were initiated. This effort resulted in the standardizationof WirelessHART. LÄS MER

 4. 4. Reliable Information Exchange in IIoT Investigation into the Role of Data and Data-Driven Modelling

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Mehrzad Lavassani; Mittuniversitetet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Internet of Things; Industrial Automation; Data Analytics; Data-Driven Modelling; Distributed Modelling; Industrial Wireless Sensor Networks; Wireless Sensor Networks; Industrial Monitoring Framework; Reliability; Real-Time;

  Sammanfattning : The concept of Industrial Internet of Things (IIoT) is the tangible building block for the realisation of the fourth industrial revolution. It should improve productivity, efficiency and reliability of industrial automation systems, leading to revenue growth in industrial scenarios. LÄS MER

 5. 5. Toward Reliable Wireless Sensor Networks Energy-Aware Distributed interference Management for Unlicensed Bands

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Luca Stabellini; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Information technology Telecommunication; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Telekommunikation;

  Sammanfattning : Wireless sensor networks have been proposed as a cost effective and easy to deploy alternative to traditional wired systems in a multitude of application scenarios ranging from industrial automation to healthcare monitoring. They are expected to enable an unparalleled number of new services that will bring countless benefits to society. LÄS MER