Sökning: "Industrial Measurement Technology"

Visar resultat 1 - 5 av 255 avhandlingar innehållade orden Industrial Measurement Technology.

 1. 1. Modelling and Validation of Industrial Measurement Systems - Aspects of Quality and Human Factors

  Detta är en avhandling från Department of Electrical Measurements, Lund University

  Författare :Jenny Wirandi; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mätteknik; Measurement Science; Uncertainty Analysis; Quality Index; Instrumentation technology; Mät- och instrumenteringsteknik; Traceability; Fuzzy Variable; Pulp Quality; Industrial Measurement; Human Factor; GUM; Calibration; Fibre Measurement;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling validerar industriella mätsystem, där både de tekniska och mänskliga aspekterna innefattas. Syfte är att få bättre kunskap om den mätteknik som används för att kunna kvalitetsbestämma produkter och för att slutligen på ett mer pålitligt sätt kunna bestämma kvalitén på den tillverkande produkten. LÄS MER

 2. 2. An industrial robot as carrier of a laser profile scanner : motion control, data capturing and path planning

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Sören Larsson; Örebro universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Geometric reverse engineering; Laser scanning; Industrial robot; Path planning; CAD; 3D measurement systems; TECHNOLOGY Other technology Mechanical engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Maskinteknik; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Maskinteknik; Mechanical Engineering;

  Sammanfattning : Geometric Reverse Engineering (RE) is concerned with the problem of creating CAD-models of real objects by measuring point data from their surfaces. In the aim of creating a fully automatic RE system there is a need to automate also the measuring process. LÄS MER

 3. 3. Segmentation and fitting for geometric reverse engineering : processing data captured by a laser profile scanner mounted on an industrial robot

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Mohamed Rahayem; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Geometric Reverse Engineering; Industrial robot; Laser profile scanner; Segmentation; Fitting; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY Other technology Mechanical engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Maskinteknik; Maskinteknik; Mechanical Engineering;

  Sammanfattning : Geometric Reverse Engineering (GRE) is the problem of creating CAD models of real objects by measuring point data from their surfaces. The GRE process is usually divided into four sub processes, data capturing, preprocessing, segmentation, fitting and finally CAD model creation. To automate the GRE process the sub processes need to be integrated. LÄS MER

 4. 4. Industrial Wood Drying Airflow Distribution, Internal Heat Exchange and Moisture Content as Input and Feedback to the Process

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Tommy Vikberg; Luleå tekniska universitet.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Träteknik; Wood Technology;

  Sammanfattning : At a sawmill, the most energy demanding process is the wood drying. The drying process also has a great impact on quality parameters determined for the boards in the final sorting and thereby affects the sales value to a great extent. LÄS MER

 5. 5. Ultrasonic measurement principles modeling, identification, and parameter estimation

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Jesper Martinsson; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Electronics; Industriell elektronik;

  Sammanfattning : This thesis presents contributions within the fields of ultrasonic modeling and measurement technology, with focus on solutions to difficult modeling and measurement problems. The work is divided into two categories: 1) processing of measurements obtained under non-ideal conditions, such as unsynchronized, distorted, and superimposed signals; 2) estimating acoustic models and parameters from materials, fluids, fluid mixtures, and thin-layered structures. LÄS MER