Sökning: "Incarceration."

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet Incarceration..

 1. 1. Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars ställe

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Claes Levin; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social problems and welfare; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Correctional Treatment; Reformatory; Residential Treatment; Treatment Organizations; Juvenile Delinquency; Child Care; Social Institutions; Human Service Organizations; People-Changing Organizations; Treatment; Social changes; Incarceration.; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att söka kunskap om vilka faktorer som bidrar till uppfostringsanstaltens framgång som social institution och dess ständiga misslyckande som behandlingsorganisation. Jag försöker förstå varför organisationer som §12-hem och särskilda ungdomshem finns och vilken betydelse de har i vårt samhälle. LÄS MER

 2. 2. Pulmonary tuberculosis in pre-trial detentions in St.Petersburg, Russia

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, -

  Författare :Tatiana Lobacheva; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Tuberculosis; prison; epidemiology; Russia;

  Sammanfattning : During the last 15 years situation with Tuberculosis (TB) in prison system in Russia has been worsened as well as in the whole country. High TB rates in prison system reflect not only bad conditions there, but also the economical situation in the country and the health of whole population. LÄS MER

 3. 3. The Organised Nature of Power : On Productive and Repressive Interventions Based on Considerations of Risk

  Detta är en avhandling från Stockholm : Kriminologiska institutionen

  Författare :Magnus Hörnqvist; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Power; Productive; Repressive; Risk; State; Foucault; Marx; SOCIAL SCIENCES Social sciences Criminology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Kriminologi; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : Four interventions are analysed: the activity guarantee for long term unemployed, the customs control of border crossers, the cognitive skills training program and the conditions of incarceration among prison inmates. The interventions are performed by state organisations, based on considerations of risk and involve the exercise of power in a productive or repressive form. LÄS MER

 4. 4. Ethics of Imprisonment Essays in Criminal Justice Ethics

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :William Bülow; KTH.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Collateral Harms; Communicative Theory of Punishment; Consequentialism; Criminal Justice Ethics; Doctrine of Double Effect; Electronic Monitoring; Imprisonment; Legal Punishment; Moral Education Theory of Punishment; Privacy; Philosophy of Punishment; Retributivism; Philosophy; Filosofi;

  Sammanfattning : This licentiate thesis consists of three essays which all concern the ethics of imprisonment and what constitutes an ethically defensible treatment of criminal offenders.Paper 1 defends the claim that prisoners have a right to privacy. I argue that the right to privacy is important because of its connection to moral agency. LÄS MER

 5. 5. Frigörelse med förhinder : om polisanmälan när kvinnor tar sig ur mäns våld i nära relationer

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Mari Brännvall; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; violence against women;

  Sammanfattning : This thesis addresses the reporting of men’s intimate partner violence to the police from the perspectives of abused women. The general aim is to examine women’s views on reporting violence to the police, and their interactions wi th the criminal justice system when leaving violent men. LÄS MER