Sökning: "Imines"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade ordet Imines.

 1. 1. Asymmetric Hydrogenations of Imines, Vinyl Fluorides, Enol Phosphinates and Other Alkenes Using N,P-Ligated Iridium Complexes

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jarle Sidney Diesen; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Organic chemistry; Catalysis; Asymmetric; Hydrogenations; Reductions; Alkenes; Imines; Vinyl fluorides; Enolphosphinates; Transition metal; Complexes; Iridium; Organisk kemi; MEDICINE Chemistry; MEDICIN Kemi;

  Sammanfattning : The research described in this thesis is directed toward the efficient, enantioselective synthesis of chiral products that have useful functionality. This goal was pursued through catalytic asymmetric hydrogenation, a reaction class that selectively introduces one or two stereocenters into a molecule in an atom-efficient step. LÄS MER

 2. 2. Mechanistic Studies on Ruthenium-Catalyzed Hydrogen Transfer Reactions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Organic Chemistry, Stockholm University

  Författare :Jenny B. Åberg; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; mechanistic studies; catalysis; ruthenium; hydrogen transfer; racemization; transfer hydrogenation; alcohols; ketones; amines; imines; inner-sphere; outer-sphere; solvent cage effect; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi; organisk kemi; Organic Chemistry;

  Sammanfattning : Mechanistic studies on three different ruthenium-based catalysts have been performed. The catalysts have in common that they have been employed in hydrogen transfer reactions involving alcohols and ketones, amines and imines or both. LÄS MER

 3. 3. Asymmetric Hydrogenations Syntheses of Ligands and Expansion of Substrate Scope

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Pradeep Cheruku; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Catalysis; Asymmetric; Hydrogenations; Reductions; Olefins; Imines; Enol phosphinates; Transition metal; Complexes; Iridium; Enamines; Ruthenium; Ligands; Trifluoromethyl; Diphenylvinylphosphine oxides; Vinyl phosphonates; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi;

  Sammanfattning : Asymmetric hydrogenation has emerged as a versatile methodology to obtain a wide range of chiral precursors. This thesis focused on the synthesis of new chiral ligands and the expansion of the substrate scope of asymmetric hydrogenations. LÄS MER

 4. 4. Ruthenium-catalyzed hydrogen transfer involving amines and imines Mechanistic studies and synthetic applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för organisk kemi

  Författare :Joseph S M Samec; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi;

  Sammanfattning : This thesis deals with ruthenium-catalyzed hydrogen transfer involving amines and imines and is divided into two parts. In Part 1 a mechanistic study has been performed. LÄS MER

 5. 5. Novel Rearrangements of Vinylaziridines: Aza-[2,3]-Wittig Rearrangements and [1,5]-Hydrogen Shifts

  Detta är en avhandling från Organic Chemistry, Lund University

  Författare :Jens Åhman; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; 6-tetrahydropyridines; 3; 2; substituted 1; indolizidine alkaloid synthesis; 5]-hydrogen shift; homodienyl-[1; 3]-Wittig rearrangement; vinylaziridine synthesis; aza-[2; N-alkylation of aziridines; allylic imines; 1-pyrrolines.; Organic chemistry; Organisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den organiska kemin har spelat en viktig roll i samhällsutvecklingen. Förmågan att på ett kontrollerat sätt kunna syntetisera substanser är en nyckelkunskap för vetenskap och industri. Utvecklingen har idag kommit så långt att man även för kommersiellt bruk kan syntetisera mycket avancerade molekyler som t. LÄS MER