Sökning: "Ilka Kamrad"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ilka Kamrad.

  1. 1. Outcome of surgery for end-stage ankle arthritis

    Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

    Författare :Ilka Kamrad; Lund University.; Lunds universitet.; [2017]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ankle; arthritis; Total Ankle Replacement; ankle arthrodesis; revision; survival; PROM; salvage arthrodesis; bilateral ankle arthrodesis;

    Sammanfattning : .... LÄS MER