Sökning: "Idrottsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Idrottsundervisning.

 1. 1. Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder dilemma kring omfördelning och erkännande

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Kajsa Jerlinder; Högskolan i Gävle.; Örebro universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Handikappvetenskap; Disability Science; Pedagogik; Education; physical education; physical disabilities; redistribution; recognisation; justice; special education; categorisation; idrottsundervisning; rörelsehinder; omfördelning; erkännande; rättvisa; specialpedagogik; kategorisering;

  Sammanfattning : Licentiate dissertation, written in Swedish with an English abstract.The educational goal of “a school for all” creates many challenges. Issues of socialjustice and equity are central tenets of the concept of inclusive education. LÄS MER

 2. 2. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Ingegerd Ericsson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical training; physical education; motor training; Cognition; motor skill observations; motorial learning; sport; Idrott; gymnastik; motorisk inlärning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Sports research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Idrottsforskning; Humanities Social Sciences; academic achievements; idrottsundervisning; koncentration; studieresultat; motorisk utveckling; cognition; attention;

  Sammanfattning : Denna studie visar betydelsen av ökad idrottsundervisning, fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. Undersökningen är en delstudie i Bunkefloprojektet - en hälsofrämjande livsstil. En interventionsgrupp bestående av två årskullar elever har en obligatorisk rörelselektion varje skoldag. LÄS MER

 3. 3. Passar jag in? Nyanlända ungdomars möte med idrottsundervisning

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

  Författare :Åke Huitfeldt; Örebro universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Newly arrived young people; physical education; inclusion; pragmatism; narrative; case studies; minority background; Nyanlända ungdomar; Idrott och Hälsa; inkludering; integrering; pragmatism; narrativ; fallstudie; praktiknära forskning; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : The present study deals with newly arrived young people’s perceptions of Physical Education and Health (PEH). Many in this group are not familiar with the culturally specific elements of Swedish PEH. The study highlights the meanings they attach to participation in PEH and the consequences on their participation in PEH. LÄS MER

 4. 4. Ledarna och barnidrotten Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran

  Detta är en avhandling från Stockholms universitets förlag

  Författare :Karin Redelius; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; child and youth sports; sports leaders; coach; upbringing; Bourdieu; habitus; symbolic capital; gender; Skolidrott; pedagogik; Idrottsledare; genusaspekter; Idrott; Idrottsundervisning; Barn och idrott; Ungdomsidrott;

  Sammanfattning : An important premise for the study is the pedagogic importance of sports, that children and youth via sports and its leaders consciously and unconsciously incorporate and teach themselves skills, habits and knowledge as well as norms and values. Another premise is that sports leaders, like other teachers and leaders, work in a time where new conditions prevail for children’s upbringing and for the role as a leader. LÄS MER

 5. 5. Ett ämne för alla? : Normer och praktik i grundskolans idrottsundervisning 1962-2002

  Detta är en avhandling från Carlsson bokförlag

  Författare :Björn Sandahl; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; aims; activities; children; normative level; physical education; practical level; school; society; sport; sport facilities; sports; teacher; youth;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the physical education in the Swedish compulsory school-system during the period of 1962-2002. The background for the study is an ongoing debate concerning the deteriorating physical health among the Swedish adolescents, a development commonly explained by the decreased amount of physical education provided by the compulsory school-system. LÄS MER