Sökning: "Idén om en skola för alla och"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Idén om en skola för alla och.

 1. 1. Talet om en skola för alla : pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag

  Författare :Inger Assarson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school; discourse analysis; political rhetoric; inclusion; special needs;

  Sammanfattning : En skola för alla, som skolpolitiskt mål, har formats i ett större socialt sammanhang där demokratisering och välfärdsstatens framväxt har varit viktiga inslag. Som retorik är dess funktion att samla olika gruppers förhoppningar i en gemensam strävan efter något som skulle kunna bli bättre. LÄS MER

 2. 2. Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i praktiken

  Författare :Ingemar Gerrbo; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Special education; inclusive education; schools for all; narratives; critical events in school; organization theory; process theory; sensemaking; tool dropping; mindfulness; travelling ideas; diffusion; translation; situational school difficulties; special education efforts;

  Sammanfattning : Based on the assumption that inclusive schools, sometimes put in terms of ‘schools for all’ – i.e. LÄS MER

 3. 3. Samspel för förändring. En konsultationsmodell för arbete med elever i svårigheter

  Författare :Britta Liljegren; Institutionen för psykologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Home-school collaboration; Pedagogy and didactics; Child development; Problem-solving in schools; Family therapy in schools; Solution focus in schools; Specialist team work in schools; Psychology; Special education; Psykologi; Pedagogisk psykologi; Psychopedagogy; School psychology; School-based consultation; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis is to formulate a theoretically and empirically based consultation model for psychologists in school contexts. Ideas and strategies are clarified so that they can be applied, evaluated, and further developed by other professionals. LÄS MER