Sökning: "Idéhistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 203 avhandlingar innehållade ordet Idéhistoria.

 1. 1. Att fostra journalister Journalistutbildningens formering i Sverige 1944-1970

  Detta är en avhandling från Göteborg : Daidalos

  Författare :Elin Gardeström; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; journalism education; journalism training; journalistutbildning; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria; journalism apprenticeships; public opinion; freedom of expression;

  Sammanfattning : Avhandlingen analyserar spelet mellan olika intressen i det svenska samhället när den tidigare lärlingsvägen till journalistyrket skulle ersättas av en formaliserad journalistutbildning. I Sverige hade pressens organisationer svårt att enas om en utbildning och frågan diskuterades i över 50 år. LÄS MER

 2. 2. Politik i sak : C.J.L. Almqvists samhällstänkande 1839-1851

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion

  Författare :Anders Burman; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; C.J.L. Almqvist; liberalism; political ideologies; democracy; deliberate reformism; Aftonbladet; Jönköpingsbladet; public sphere; E.G. Geijer; Scandinavianism; history of ideas;

  Sammanfattning : This thesis concerns the political ideas of the Swedish author, journalist and thinker Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866). The main source material consists of his theoretical works and the slightly more than 700 articles that he wrote for newspapers such as Aftonbladet and Jönköpingsbladet between 1839 and 1851. LÄS MER

 3. 3. "Socialistprästen" : H.F. Spak (1876-1926)

  Detta är en avhandling från Stockholm : Avdelningen för idéhistoria, Stockholms universitet

  Författare :Hans Falk; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : The present thesis is based on the life and works of H.F. Spak, known as ”the socialist priest”. He started out as a conservative priest, became a Social Democrat and was forced to resign from the church in 1911. LÄS MER

 4. 4. "Läter all ting ährligha och skickeliga tilgå" : prästerskapet i 1600-talets Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Febe Crafoord; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : This dissertation emphasises the importance of the Swediesh priesthood during the 1600s, when the Kingdom was developing into an early modern state. I am looking from a new perspective, based on the Lutheran Right Doctrine, but concerning a way of thinking in and about the society. LÄS MER

 5. 5. Historien om den antroposofiska humanismen : den antroposofiska bildningsidén i idéhistoriskt perspektiv 1880 - 1980

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Håkan Lejon; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Anthroposophy; Humanism; Theosophy; Esoteric Spirituality; Biodynamic; Farming Methods; Waldorf- education; Curative Education; Goetheanism; Thought Style.; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : This paper has two objectives. First: the humanistic idea of knowledge, philosophically formulated by Rudolf Steiner (1861-1925), should be presented in relation to history of ideas. LÄS MER