Sökning: "Idéhistoria feminism"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Idéhistoria feminism.

 1. 1. Kvinnokamp : Synen på underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen

  Detta är en avhandling från Atlas förlag

  Författare :Emma Isaksson; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; women’s movement; social movements; 1970s; feminism; socialism; women’s culture; lesbian feminism; Grupp 8; Arbetets Kvinnor; Lesbisk Front; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : This thesis analyses ideological positions in the new women’s movement during the 1970s. Three key concepts are central in the study: oppression, struggle and liberation. LÄS MER

 2. 2. Rethinking civilisation in a European feminist context: History, nature, women in Elin Wägner's Väckarklocka

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Katarina Leppänen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Elin Wägner; Rosa Mayreder; Mathilde Vaerting; Women s Organisation for World Order; Johann Jakob Bachofen; feminism; matriarchy; feminist essentialism; anti-essentialism; 1920s; 1930s; critique of civilisation; ecological feminism; ecofeminism; nature; culture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den sanna frigörelsen : Fredrika-Bremer-förbundet 1884-1921

  Detta är en avhandling från Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion

  Författare :Ulla Manns; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; kvinnorörelse; liberalism; feminism; religion; genus; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ett bidrag till heterosexualitetens historia : Kön, sexualitet och njutningsnormer i sexhandböcker 1800 - 1920

  Detta är en avhandling från Modernista

  Författare :Pia Laskar; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Heterosexuality; homosexuality; gender; class; ethnicity; deterrents; counter images; norms; feminism; deconstruction; queer theory; post-colonial theory; sex manuals; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This thesis examines and analyses Swedish sex manuals written for the most part by doctors between 1800 and 1920. The study focuses on constructions of gender, sexuality and norms for pleasure, and investigates how these processes change over time. LÄS MER

 5. 5. Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Vertigo Förlag

  Författare :Susanne Dodillet; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; prostitution; Tyskland; Sverige; jämförande historia; feminism; sexköpslagen;

  Sammanfattning : Towards the end of the twentieth century, both Germany and Sweden engaged in extensive discussions on prostitution – discussions that resulted in two very different prostitution policies. Whereas the purchase (but not the selling) of sexual favours was forbidden in Sweden, prostitution was made a legal profession in Germany. LÄS MER