Sökning: "Idéhistoria feminism"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Idéhistoria feminism.

 1. 1. Rethinking civilisation in a European feminist context: History, nature, women in Elin Wägner's Väckarklocka

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Katarina Leppänen; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Elin Wägner; Rosa Mayreder; Mathilde Vaerting; Women s Organisation for World Order; Johann Jakob Bachofen; feminism; matriarchy; feminist essentialism; anti-essentialism; 1920s; 1930s; critique of civilisation; ecological feminism; ecofeminism; nature; culture;

  Sammanfattning : Will be submitted later.... LÄS MER

 2. 2. Kvinnorörelsen och efterkrigsplaneringen statsfeminism i svensk arbetsmarknadspolitik under och kort efter andra världskriget

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för historiska studier, Umeå universitet

  Författare :Nina Almgren; Lena Eskilsson; Ann-Katrin Hatje; Lisa Öberg; [2006]
  Nyckelord :History; women s work; post-war planning; state feminism; women s movement; the Second World War; labour market policy; welfare state; gender; strategies; citizenship; formative phase; Historia; kvinnors arbete; efterkrigsplanering; statsfeminism; kvinnorörelsen; andra världskriget; arbetsmarknadspolitik; välfärdsstat; genus; strategier; medborgarskap; formativ period; History; historia;

  Sammanfattning : This thesis has analysed the relations among the women’s movement, the state and the labour market policy during and shortly after the Second World War and to what extent this period can be characterised as a formative phase as regards gender relations. The aim has been to study women’s strategic actions in order to influence the Swedish Government’s labour market policy in the period from 1939 to 1947. LÄS MER

 3. 3. Kvinnokamp : Synen på underordning och motstånd i den nya kvinnorörelsen

  Detta är en avhandling från Atlas förlag

  Författare :Emma Isaksson; Ulla Manns; Bosse Holmqvist; Drude Dahlerup; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; women’s movement; social movements; 1970s; feminism; socialism; women’s culture; lesbian feminism; Grupp 8; Arbetets Kvinnor; Lesbisk Front; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idéhistoria; History of Ideas;

  Sammanfattning : This thesis analyses ideological positions in the new women’s movement during the 1970s. Three key concepts are central in the study: oppression, struggle and liberation. LÄS MER

 4. 4. Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Vertigo Förlag

  Författare :Susanne Dodillet; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; prostitution; Tyskland; Sverige; jämförande historia; feminism; sexköpslagen;

  Sammanfattning : Towards the end of the twentieth century, both Germany and Sweden engaged in extensive discussions on prostitution – discussions that resulted in two very different prostitution policies. Whereas the purchase (but not the selling) of sexual favours was forbidden in Sweden, prostitution was made a legal profession in Germany. LÄS MER

 5. 5. Dikt i rörelse. Ingrid Sjöstrand och poesins retorik i kvinnornas fredsrörelse 1979–1982

  Detta är en avhandling från Möklinta : Gidlunds förlag

  Författare :Carina Agnesdotter; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; poetry of use; rhetoric; rhetorical situation; metaphor; new social movements; collective identity; women s movement; peace movement; antinuclear movement; Kvinnokamp för fred; Ingrid Sjöstrand; Women s struggle for peace;

  Sammanfattning : Poetry has held a significant position in the argumentation employed by the social movements of Sweden ever since their growth during the later decades of the nineteenth century. This tradition lived on in the new social movements that from the late 1970’s opposed atomic energy and nuclear weapons. LÄS MER