Sökning: "IT universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 8065 avhandlingar innehållade orden IT universitet.

 1. 1. Proactive Software Complexity Assessment

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Vard Antinyan; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; complexity; metric; measure; code; requirement; software quality; technical risk; technical debt; continuous integration; agile development;

  Sammanfattning : Large software development companies primarily deliver value to their customers by continuously enhancing the functionality of their products. Continuously developing software for customers insures the enduring success of a company. LÄS MER

 2. 2. 1:1 i klassrummet - analyser av en pedagogisk praktik i förändring

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Martin Tallvid; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT; klassrum; lärande; TPACK; en till en; 1:1; skola; laptop;

  Sammanfattning : I denna avhandling analyseras resultaten från två utvärderingsprojekt av 1:1-införande som genomförts på två gymnasieskolor (2007-2011) och fyra gymnasieskolor (2012-2014) i Sverige. Data från enkäter, intervjuer och observationer har analyserats för att svara på frågeställningar om hur olika aspekter av den pågående digitaliseringen påverkar verksamheten i skolan. LÄS MER

 3. 3. Unpackaging IT Governance A study of Chief Information Officers in Large, Swedish Organizations

  Detta är en avhandling från Göteborg : BAS

  Författare :Johan Magnusson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT Governance; Translation; Unpackaging; Chief Information Officer; Legitimacy; Institutional Theory; Marginal Man; Professionalization;

  Sammanfattning : Information Technology (IT) has during the last decades become a central tenet in the infrastructure for value-creation. To manage and successfully ensure the efficiency and effectiveness of IT as a corporate resource, organizations have turned to what is referred to as “IT Governance”. LÄS MER

 4. 4. Evaluating as designing. Towards a Balanced IT investements Approach

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Elisabeth Frisk; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; IS evaluation; IT investments; design attitude; collaborative practice research;

  Sammanfattning : The evaluation of information technology (IT) investments continues to present challenges to many organizations. While the emergence of new technologies complicates this activity, business value from IT typically resides with both tangible and intangible aspects. LÄS MER

 5. 5. IT-användning en analysmodell för IT-nytta

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Birgitta Fagerström; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer and Systems Science; Data och Systemvetenskap;

  Sammanfattning : Den möjliga IT-användningen har med tiden utökat sina domäner och det är i dag möjligt att använda tekniken som stöd för de flesta funktioner i en verksamhet. Frågan om ekonomisk avkastning och praktisk realisering av potentialen i tekniken är emellertid ifrågasatt och debatterad. LÄS MER