Sökning: "IT investeringar"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade orden IT investeringar.

 1. 1. Evaluation of IT Platform Investments

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Daniel Svavarsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Informationsteknik; ekonomiska aspekter; Investeringar; Information technology; economic aspects; Investment; information technology; Real options; Investments;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Investeringar i mindre och medelstora tillverkande företag : drivkrafter, struktur, process och beslut

  Detta är en avhandling från Lund : Lund Business Press

  Författare :Jan Alpenberg; Fredrik Karlsson; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; small and medium-sized manufacturing companies; contingency factors; super investments; follow-up investments; complement investments; investment-; structure; planning and process; små och medelstora tillverkande företag; superinvesteringar; uppföljningsinvesteringar; investeringar; struktur; planering och beslut; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Ekonomistyrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : This thesis deals with investment issues in connection to growth and expansion related decision processes in small and medium-sized manufacturing companies. It focuses primarily on the empirical knowledge about the structure of the companies’ investments, the processes involved, and the investment behavior in this type of company. LÄS MER

 3. 3. Företagets immateriella investeringar : En begreppsutredning = Intangibles as an object for capital investment

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Gunnar Eriksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1985]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intangibles; capita! investment; investment processes; conceptualization; expenditure allocation; routine activity; non-marginalism; accounting principles; deferred charges.;

  Sammanfattning : Normally the concept of capita! investment refers to tangibles. The resource allocation process deals in this case with the problem of acquiring different kinds of "physical facilities". However, if the concept of capita! investment is made to apply to intangibles, the question of definition becomes confusing. LÄS MER

 4. 4. Beyond IT and Productivity Effects of Digitized Information Flows in Health Care

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Pontus Fryk; Thomas Falk; Nils-Göran Olve; Mats Edenius; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health Care; Productivity Paradox; Information Technology; Productivity; Process; Information; Communication; Economy; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker hur investeringar i IT, och digitaliseringen av informationsflöden, har påverkat produktiviteten inom sjukvården. Genom empiriska undersökningar av avgränsade sjukvårdsprocesser – samt diskussioner baserade på idéer och teorier relaterade till ekonomi, ”produktivitetsparadoxen”, så kallade General Purpose Technologies (GPTs), och medicinsk informatik – detekteras och analyseras effekter av digitaliseringen. LÄS MER

 5. 5. Miljöinvesteringar i svensk transportnäring Drivkrafter och strategier

  Detta är en avhandling från Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Janni Jensen (Nilsson); Olof Hjelm; Magnus Blinge; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Miljö; miljöinvesteringar; investeringar; investeringskalkyler; transporter; godstransporter; strategier; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : The environmental work in the Swedish transportation business was not very prioritized during the period up until 1990. If any environmental work occurred at all, it often entailed only necessary measures to meet the demands of environmental law.All this changed almost over night roundabout 1990. LÄS MER