Sökning: "IT doktorsavhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 33938 avhandlingar innehållade orden IT doktorsavhandling.

 1. 1. Kontextuell IT-förståelse

  Författare :Per Levén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Design and use studies; pragmatism; action science; IT-perspectives; competence; information systems;

  Sammanfattning : In this thesis it is argued that the use and design of computer artefacts can be fruitfully studied by focusing on use problems and design contradictions, defined as problems and contradictions in relation to organisational improvements planned by the IT-practitioner. The position taken in this thesis is that the important thing with computer artefacts and systems design is their contributions to human organisations at large. LÄS MER

 2. 2. IT-användning : en analysmodell för IT-nytta

  Författare :Birgitta Fagerström; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer and Systems Science; Data och Systemvetenskap;

  Sammanfattning : Den möjliga IT-användningen har med tiden utökat sina domäner och det är i dag möjligt att använda tekniken som stöd för de flesta funktioner i en verksamhet. Frågan om ekonomisk avkastning och praktisk realisering av potentialen i tekniken är emellertid ifrågasatt och debatterad. LÄS MER

 3. 3. Hype IT : IT som vision och verklighet : om teknikspridning, personalisering och bredband

  Författare :Bo Lennstrand; Antti Paasio; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information technology; diffusion; doctrines; hype; vision and reality; personalization; broadband; product development; vision gap model.; Informationsteknik; Bredbandskommunikation; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Information technology has long been associated with visions that can sometimes make everything seem possible. Many investments in IT have failed because they were founded on visions that had no correspondence in reality. This dissertation discusses the hype around IT and the visions behind the broadband and personalization concepts. LÄS MER

 4. 4. Hypens Grammatik informationsteknologi i återberättandet som myt praktiserad verklighet och vetenskaplig analys alternativt IT-hypen åren innan och omkring millennieskiftet i väntan på nästa hype och nästa och nästa

  Författare :Johan Cronehed; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural anthropology; Sociology; the tool; man and the machine; IT-myths; IT-theorists; IT-users; society; technology; IT; hype; ethnology; Sociologi; IT; hype; Kulturantropologi; etnologi; impact on society;

  Sammanfattning : The Grammar of The Hype digital information technology -IT- in retelling as myth its experienced reality and in scientific analysis or the IT-hype in the years prior to and at the turn of the millennium waiting for the next hype and the next, and“next”... LÄS MER

 5. 5. They Did IT : The Formation and Organisation of Interactive Media Production in Sweden

  Författare :Fredrik Augustsson; Göran Ahrne; Åke Sandberg; Knut Holtan Sørensen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; interactive media; Internet; IT; division of labour; organisation; production; social field; critical realism; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The overall aim of the study is to describe and explain the formation and organisation of interactive media production in Sweden from the 1990s to the end of 2003, the period of the so-called IT boom and crash, through the development of a theoretical model and gathering of empirical material.In the theory, interactive media production is conceptualised as a practice in part taking place on a social field structured according to the division and integration of labour within and between firms, and logics and status. LÄS MER