Sökning: "IT avhandlingar"

Visar resultat 1 - 5 av 34512 avhandlingar innehållade orden IT avhandlingar.

 1. 1. IT-användning en analysmodell för IT-nytta

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Birgitta Fagerström; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer and Systems Science; Data och Systemvetenskap;

  Sammanfattning : Den möjliga IT-användningen har med tiden utökat sina domäner och det är i dag möjligt att använda tekniken som stöd för de flesta funktioner i en verksamhet. Frågan om ekonomisk avkastning och praktisk realisering av potentialen i tekniken är emellertid ifrågasatt och debatterad. LÄS MER

 2. 2. Beyond IT and Productivity How Digitization Transformed the Graphic Industry

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mathias Cöster; Thomas Falk; Birger Rapp; Bo Carlsson; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT; productivity paradox; the Graphic Industry; digitization; IT effects; IT benefits; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : This thesis examines how IT and the digitization of information have transformed processes of the graphic industry. The aim is to show how critical production processes have changed when information in these processes have been digitized. LÄS MER

 3. 3. Hype IT : IT som vision och verklighet : om teknikspridning, personalisering och bredband

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Bo Lennstrand; Antti Paasio; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information technology; diffusion; doctrines; hype; vision and reality; personalization; broadband; product development; vision gap model.; Informationsteknik; Bredbandskommunikation; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Information technology has long been associated with visions that can sometimes make everything seem possible. Many investments in IT have failed because they were founded on visions that had no correspondence in reality. This dissertation discusses the hype around IT and the visions behind the broadband and personalization concepts. LÄS MER

 4. 4. Proactive Software Complexity Assessment

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Vard Antinyan; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; complexity; metric; measure; code; requirement; software quality; technical risk; technical debt; continuous integration; agile development;

  Sammanfattning : Large software development companies primarily deliver value to their customers by continuously enhancing the functionality of their products. Continuously developing software for customers insures the enduring success of a company. LÄS MER

 5. 5. Evaluating as designing. Towards a Balanced IT investements Approach

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Elisabeth Frisk; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; IS evaluation; IT investments; design attitude; collaborative practice research;

  Sammanfattning : The evaluation of information technology (IT) investments continues to present challenges to many organizations. While the emergence of new technologies complicates this activity, business value from IT typically resides with both tangible and intangible aspects. LÄS MER