Sökning: "IT Handelshögskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 113 avhandlingar innehållade orden IT Handelshögskolan.

 1. 1. Den raka och den krokiga vägen : om genus, ingenjörer och teknikkarriärer

  Författare :Line Holth; Ann Bergman; Lena Gonäs; Ulf Mellström; Mari Teigen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; technology; gender stereotypes; choice of education; gender segregation; working life; fatherhood; masculinities; technology careers; IT engineers; mechanical engineers; genus; teknik; könsstereotyper; utbildningsval; könssegregering; arbetsliv; faderskap; maskuliniteter; teknikkarriärer; IT-ingenjörer; maskiningenjörer; Working Life Science; Arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this doctoral thesis is to shed light on, explain, and problematize women’s and men’s paths both to and within the profession of engineer. Computer and mechanical engineers are in focus and the overarching issues that this thesis attempts to answer are: How can women’s and men’s paths to the profession of engineer be explained and what has governed/motivated their choice of education? How do women’s and men’s career patterns look in professional life, and how can these patterns be explained? This study is based on a social-constructivistic approach, entailing a focus on how choices of education and profession have been negotiated through social and cultural practices, norms, and values. LÄS MER

 2. 2. Från vision till integration : infusion av telemedicin : en översättningsprocess

  Författare :Henrik Linderoth; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; IT-infusion; telemedicine; IT-implementation; task based networks; Actor network theory; translation; inscriptions; fiery spirits; programs of action; change processes;

  Sammanfattning : During the 1990's high expectations were put on telemedicine technology in health care organizations, which can be seen as a reflexion of the society's interest in IT. The use of tele-medicine is expected to improve the quality and decrease costs of health care services. LÄS MER

 3. 3. If I can taste it, I want it... : sensory marketing in grocery retail stores

  Författare :Johan Swahn; Åsa Öström; Micael Dahlén; Örebro universitet; []
  Nyckelord :detaljhandel; konsumentbeteende; marknadsföring; reklam; semantik; sensorik; sensoriska beskrivningar; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Culinary Arts and Meal Science; Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka hur man kan utveckla ett kognitivt baserat sensoriskt språk för olika produkter i detaljhandel och därefter använda det i marknadsföringen i butiksledet. Vidare undersökts om denna marknadsföring har någon effekt på konsumenternas val av produkt. LÄS MER

 4. 4. Asymmetriskt påverkat beslutsfattande i IT-projekt

  Författare :Leif Marcusson; Christer Carlsson; Evert Gummesson; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Projekt; Beslut; Beslutsfattande; Asymmetri; Informatics; Informatik; Företagsekonomi; Business administration; Informatik; Information Systems;

  Sammanfattning : Denna avhandlings resultat är en modell för asymmetriskt påverkat be-slutsfattande. Upprinnelsen till avhandlingen var ett beslutsmöte i ett IT-projekt, där projektledaren inte förstod beställarens/beslutsfattarens val av informationssystem. Problemsituationen ledde fram till att följande fem forskningsfrågor utkristalliserades. 1. LÄS MER

 5. 5. In the middle : on sourcing from China and the role of the intermediary

  Författare :Jenny Balkow; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; international sourcing; low cost country sourcing; intermediary; intermediary roles; people s republic of china; smes; supply chains; quality; Företagsekonomi; Handel och IT; Bussiness and IT;

  Sammanfattning : In the past three decades China’s rapid transition from a closed economy to become the factory of the world has astonished economists all over the world. Surveys among sourcing practitioners show that China is the most interesting market for sourcing and research points to lower costs as the main reason. LÄS MER