Sökning: "ISO 9000"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden ISO 9000.

 1. 1. ISO 9000 : business as usual or radical change?

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Bozena Poksińska; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ISO 9000; Quality Management System QMS ; quality control; quality standard; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : The ISO 9000 series of standards was written to provide guidelines to assist organisations in implementing and operating a Quality Management System (QMS). With hundreds of thousands of certified companies around the world, ISO 9000 has become the most widely accepted and soughtafter quality management system. LÄS MER

 2. 2. Behind the ISO 9000 and ISO 14000 certificates : an investigation of quality and environmental management practices in Swedish organisations

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Bożena Poksiʹnska; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : The past decade witnessed a remarkable growth in the number of organisations worldwide seeking to implement the ISO 9000 and ISO 14000 series. More than 160 countries have adopted ISO 9000 and the number of certificates grew by around 70,000 per annum in the last five years. LÄS MER

 3. 3. Organisational Adoption of Innovations Management Practices and IT

  Detta är en avhandling från Linköping : Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Erik Lundmark; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Innovation; adoption; Non Profit Organisations; NPO; SME; ISO 9000; information technology; IT; ICT; communication; Technology Acceptance Model; TAM; Sport; TECHNOLOGY Information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : This thesis describes effects of use and reasons for using three different organisational innovations: ISO 9000, Information and Communication Technologies (ICT) and an administrative tool (the YAF-module) in the Swedish Sports Confederation’s system Swedish Sports Online. This is done through three separate studies. LÄS MER

 4. 4. Visualization of Guidelines on Computer Networks to Support Processes of Design and Quality Control

  Detta är en avhandling från Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University

  Författare :Mikael Blomé; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Systems engineering; computer technology; Data- och systemvetenskap; Visualization.; Vehicle design; Quality control; Participation; Intranet; Instructions; ISO 9000; Industrial companies; Guidelines; Computer networks; Ergonomics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För att tillverka produkter av hög kvalitet, behöver industriella företag strukturera arbetet med hjälp av instruktioner och riktlinjer som är lätta att förstå och komma åt. Dessa samlas ofta i en eller flera pärmar eller på internt datornätverk, ofta som en del av den internationella kvalitetsstandarden ISO 9000. LÄS MER

 5. 5. Impact of Quality Management in the Swedish Construction Process

  Detta är en avhandling från Department of Construction Management, Lund Institute of Technology

  Författare :Anne Landin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction technology; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; ISO 9000; Quality Management; Construction; Anläggningsteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Under senare år har företag inom byggbranschen utvecklat sitt kvalitetstänkande genom att införa kvalitetssystem för att styra byggprocessen. Många olika aktörer med olika intressen är involverade vilket gör att det är en komplex process sammansatt av en rad olika mindre processer. LÄS MER