Sökning: "ISI"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade ordet ISI.

 1. 1. Combating Intersymbol Interference and Cochannel Interference in Wireless Communication Systems

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Ronnie Gustafsson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ISI; CCI; wireless systems; beamforming; beam; simulation; fading; equalizer; channel; smart antenna; antenna array; recursive least squares RLS ; adaptive algorithms; blind algorithms;

  Sammanfattning : Over the last decade the world has witnessed explosive growth in the use of wireless mobile communications. Looking around we find users with mobile phones, wireless PDAs, pagers, MP3 players, and wireless headphones to connect to these devices - a small testament of the impact of wireless communications on our daily lives. LÄS MER

 2. 2. Reduced Receivers for Faster-than-Nyquist Signaling and General Linear Channels

  Detta är en avhandling från Tryckeriet i E-huset, Lunds universitet

  Författare :Adnan Prlja; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Digital data transmission; receivers; decoders; channel modeling; intersymbol interference; ISI; MIMO; Faster-than-Nyquist signaling; complexity reduction; observation models; BCJR algorithm; turbo equalization; iterative detection; channel shortening;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dagens samhälle är allt mer beroende av elektroniska hjälpmedel så som smarta telefoner, läsplattor, datorer osv. Prestandakraven ökar i en allt högre takt och därför måste även den bakomliggande teknologin följa samma trend. LÄS MER

 3. 3. On interference suppression techniques for communication systems

  Detta är en avhandling från Tryckeriet i E-huset, Lunds universitet

  Författare :Hongxia Zhao; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; CDMA; QPSK; fixed-point implementation; DQPSK; rapid single flux quantum RSFQ ; MUD; unequal BER; fiber-optic communications; unequal SER; ISI;

  Sammanfattning : The work presented in this thesis concerns interferencesuppression techniques in two different communication systems.In the first part we study fiber-optic systems with practical non-ideal transmitters and receivers, which give rise to intersymbol interference (ISI). LÄS MER

 4. 4. Glaucoma Diagnostics

  Detta är en avhandling från Wiley-Blackwell

  Författare :Sabina Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; POAG – glaucoma – diagnostic accuracy – screening – subjective assessment – population-based – GDx VCC – OCT – HRT – FDT – ONH assessment – CME – ANN – artificial neural network – visual field assessment;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bakgrund Den kroniska ögonsjukdomen grön starr (glaukom) skadar ögats synnerv och påverkar den perifera synen (synfältet) hos de som drabbas. I västvärlden är grön starr den näst vanligaste orsaken till blindhet enligt Världshälsoorganisationen WHO. LÄS MER

 5. 5. Extracting Cardiac Information From the Pressure Sensors of a Dialysis Machine

  Detta är en avhandling från Department of Biomedical Engineering, Lund university

  Författare :Mattias Holmer; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-05-19]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hemodialysis; extracorporeal pressure signals; cardiac pressure signal; heart rate; ventricular premature beats; venous needle dislodgement;

  Sammanfattning : This doctoral thesis in biomedical engineering deals with cardiac monitoring using the built-in extracorporeal blood pressure sensors of a hemodialysis machine. Patients treated with hemodialysis often suffer from cardiovascular disease. LÄS MER