Sökning: "INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication"

Visar resultat 1 - 5 av 29 avhandlingar innehållade orden INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication.

 1. 1. Communication space Spatial design in manufacturing industry

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Jennie Andersson Schaeffer; Mälardalens högskola.; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Visual communication; visual management; spatial design; manufacturing industry; improvement process; Visuell kommunikation; visuelll styrning; rumslig gestalting; tillverkningsindustri; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Aesthetics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Estetik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : The main concern of this licentiate thesis is to discuss how built space is used for communication in the manufacturing industry, from a visual communication perspective. The thesis presents and develops the notion of 'communication space' and presents a model to describe the relation between different factors in the communication space. LÄS MER

 2. 2. The significance of view of life in persons with Alzheimer's disease

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Anders Westius; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Alzheimer s disease; identity; life story; view of life; interview; phenomenological hermeneutics; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Making it possible for persons with Alzheimer‟s disease (AD) to retain a sense of identity and personal worth during the process of the disease poses a great challenge to caregivers. The objective of the study was to investigate if the view of life of persons with AD could be understood in the frame of their life story and to elucidate the role of view of life in connection to their sense of identity. LÄS MER

 3. 3. Från idé till gestaltningsförslag fallstudie från Projekt Konstpaus

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Ulrika Florin; Mälardalens högskola.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Sketch; interpretation; art and design processes; spatial planning; sustainable development; EU; and Projekt Konstpaus The Art Break Project .; Skiss; analys; tolkning; visuell kommunikation; konst- och designprocesser; fysisk planering; hållbar utveckling; gestaltning; kultur- och naturarv; informationsdesign; Projekt Konstpaus; EU.; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Cultural heritage and cultural production; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kulturarv och kulturproduktion; TECHNOLOGY Information technology Image analysis; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Bildanalys; Innovation and Design; innovation och design;

  Sammanfattning : Populär sammanfattning I vårt samhälle finns många offentliga konstverk. Dessa verk har kommit till på olika sätt men gemensamt är att konstverken i de allra flesta fall upphandlats med utgångspunkt i någon form av skiss. Skissen föregår det kommande konstverket och tjänar som underlag för beslut om upphandling av verket i full skala. LÄS MER

 4. 4. Making sense of contested illness : Talk and narratives about chronic fatigue

  Detta är en avhandling från Linköping : Tema Kommunikation

  Författare :Pia Bülow; Högskolan i Jönköping.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Human communication; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Kommunikation mellan människor; chronic illness; CFS; illness narratives; illness experience; narrative analysis; sense-making; interaction; identity; morality; temporalization; co-narration; storytelling; discursive management; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; kroniskt trötthetssyndrom; patienter;

  Sammanfattning : The primary aim of this thesis is to study how people suffering from chronic fatigue (usually Chronic Fatigue Syndrome, CFS) make sense of their medically unexplained and invisible illness. Due to the vagueness and indefinable character of this illness, it becomes disputed and doubted in many contexts. Thus, I call it a contested illness. LÄS MER

 5. 5. Human development and institutional practices : Women, child care and the Mobile Creches

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Sangeeta Bagga-Gupta; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1995]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child care; Communication; Construction workers; Development; Everyday learning; India; Institutional practices; Literacies; Migration; Mobile Creches; Nongovernmental Organizations; Participant observation; Urbanization; Women; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study presents an analysis of the everyday activities of an Indian Nongovernmental Organization (NGO), the Mobile Creches (MC). NGO' s - societal institutions which have grown in prominence in the post-World War II era - are primarily involved in providing services for marginalized sections of different southern nations. LÄS MER