Sökning: "INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity.

 1. 1. Inre utlänningskontroll i polisarbete mellan rättsstatsideal och effektivitet i Schengens Sverige

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö Univ. Press

  Författare :Sophie Hydén; Anna Lundberg; Björn Fryklund; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Discrimination; ethnicity; human rights; internal control of foreigners; legal review systems; police work; profiling; rule of law; Polisarbete; invandrare; Schengensamarbetet; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This thesis analyses police officers' work with internal control of foreigners through a discussion of, among other things, the nation-state, rule of law ideals as well as the police profession and the conditions surrounding that profession. Internal control of foreigners, practised by police officers has two main aims: to control migration and to fight crime amongst people unauthorised to reside in the country. LÄS MER

 2. 2. Reserverad demokrati : Representation i ett mångetniskt Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Boréa

  Författare :Magnus Dahlstedt; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Representation; Ethnicity; National Imagination; Swedish Democracy; Racism; Segregation; Politics; Multi-Ethnic Suburbs; Folkrepresentation; Invandrare; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The study explores the complex aspects of representation of “immigrants”, in informal as well as formal contexts. Based on fieldwork, participant observation, individual and focus group interviews carried out in a number of multi-ethnic suburbs throughout Sweden, as well as analysis of political documents and press material, the study explores different ways in which “immigrants” are represented in Swedish society. LÄS MER

 3. 3. Genetiska föreställningar : Mellan genus och gener i populär/vetenskapens visuella kulturer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Cecilia Åsberg; Nina Lykke; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; popular science; visual culture; edutainment; the new genetics; genes; genres; gender; ethnicity; sexuality; the genetic imaginary; feminist cultural studies; science as culture; performativity; science and literature studies; naturvetenskap; genetik; massmedia; genus; reproduktion; etnicitet; populärvetenskap; humangenetik; genusaspekter; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study investigates how representations of genes and genetics have given rise to new kinds of cultural imageries created and reflected in popular science media. The concept of popular/science is used here in order to circumvent the traditional diffusion model of science communication, and to focus instead on how popular science media taps into scientific discourse just as scientific representations draw on popular imagery. LÄS MER

 4. 4. Skolan gör skillnad Etnicitet och institutionell praktik

  Detta är en avhandling från Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Sabine Gruber; Erik Olsson; Peter Hervik; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constructions; Ethnicity; Immigrants; Institutional practice; Pupils; Racism; School; Elever; Etnicitet; Institutionell praktik; Invandrare; Konstruktioner; Rasism; Skola; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur etnicitet görs till en central kategori för skolans sociala organisation och används för att markera skillnader och därigenom gör elever till svenskar och invandrare. Intresset riktas också mot hur etnicitetskonstruktioner är förbundna med social komplexitet och samspelar med andra relationer, särskilt kön och klass. LÄS MER

 5. 5. Safe Sex, Unsafe Identities Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Bredström; Erik Olsson; Johanna Esseveld; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HIV AIDS; policy; Sweden; racism; ethnicity; migration; gender; sexuality; intersectionality; sexual health; sexual education; safer sex; hiv aids; policy; Sverige; rasism; etnicitet; migration; genus; sexualitet; intersektionalitet; sexuell hälsa; sexualupplysning; säkrare sex; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet;

  Sammanfattning : This dissertation examines the different depictions of ‘immigrants’ and the ways in which migration, ethnicity and racism have been handled by Swedish HIV/AIDS policy since the early 1980s. The dissertation consists of five separate articles and an introductory chapter that outlines the discourse-theoretical approach used in the subsequent articles. LÄS MER