Sökning: "INKÖP"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade ordet INKÖP.

 1. 1. Strategic lead-times and their implications on financial performance

  Författare :Fredrik Tiedemann; Joakim Wikner; Eva Johansson; Jenny Bäckstrand; Jönköping University; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; decoupling point; financial performance; manufacturing companies; new product development; production; purchasing; return on investment; ROI; strategic lead-time; finansiellt resultat; finansiella nyckeltal; frikopplingspunkt; inköp; lönsamhet; produktion; produktutveckling; strategiska ledtider; tillverkningsindustri;

  Sammanfattning : The overall goal for manufacturing companies is to earn profit and increase shareholders’ value. To ensure that companies in fact are profitable, managers usually evaluate the company’s resources based on both financial and operational performance, to analyse if the resources are contributing with a financial return. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring och inköp av konsulttjänster : en studie av egenskaper och beteenden i producenttjänstmarknader

  Författare :Evert Gummesson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sustainable supplier selection in the logistics industry

  Författare :Kamran Rashidi; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inköp; Benchmarking; Logistik miljöaspekter; Benchmarking Management ; Industrial procurement; Purchasing;

  Sammanfattning : Supplier selection has become one of the most crucial tasks in supply chain management, especially in the procurement function. In recent years, the importance of selecting the best possible suppliers has been enhanced due to the emergence of sustainability issues. LÄS MER

 4. 4. Informationsteknologins inverkan på inköp och distribution

  Författare :Anna Dubois; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Om beroende av motoriserade transporter för vardagens inköp : tillgänglighet till handel i Karlshamn och Ronneby 1980-1998

  Författare :Carolin Folkesson; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Accessibility; Motorised transports; Shopping; Distance; ArcView; Karlshamn; Ronneby;

  Sammanfattning : This graduate thesis analyses how the accessibility to shopping changed from 1980 through 1998 in two Swedish population centres, Karlshamn and Ronneby. The study focuses on how the distances to shopping changed over time, if the resident, due to the distances, were dependent on motorised transport for everyday shopping and if the accessibility to shopping differed between the two population centres. LÄS MER