Sökning: "IAP"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade ordet IAP.

 1. 1. Effect of Ventilatory Support on Abdominal Fluid Balance in a Sepsis Model

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Marco Lattuada; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mechanical ventilation; lymph flow; spontaneous breathing; positive end-expiratory pressure; PEEP; abdominal edema; inflammation; intra-abdominal pressure; IAP; Anestesiologi och intensivvård; Anaesthesiology and Intensive Care; Clinical Physiology; Klinisk fysiologi;

  Sammanfattning : In patients affected by acute respiratory failure or acute respiratory distress syndrome (ARDS) the leading cause of death is failure of different vital organs other than the lungs, so called multiple organ dysfunction syndrome (MODS). The abdominal organs have a crucial role in the pathogenesis of this syndrome. LÄS MER

 2. 2. Mechanisms of Sensitization to Apoptosis in Multiple Myeloma

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Hammarberg; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Pathology; multiple myeloma; apoptosis; IGF-1; mTOR; IAP; GSK3; rapamycin; PPP; dexamethasone; CT99021; Patologi;

  Sammanfattning : Multiple myeloma (MM) is a hematological tumor of plasma blast/plasma cell origin heterogeneous with respect to the morphological differentiation stage of the tumor cells, genetic alterations and course of disease. A challenge in MM research is to overcome resistance to therapy, which inevitably arises. LÄS MER

 3. 3. Roles of protein kinase C in cell death and breast cancer

  Detta är en avhandling från Tumour Cell Biology, Department of Laboratory Medicine

  Författare :Louise Cornmark; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; breast cancer; protein kinase C; apoptosis; cell death; Smac; Smac mimetics; IAP; stanniocalcin-1;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För att cellerna i kroppen ska fungera krävs det att proteinerna i cellerna beter sig som de ska, dvs att de signalerar på ett korrekt sätt. Det finns en mängd olika signalvägar i en cell och lika många olika mekanismer som styr signalvägarna. LÄS MER

 4. 4. Apoptosis Regulation in Multiple Myeloma

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lina Dimberg; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Biomedicine; multiple myeloma; apoptosis; survival; IFN; Stat1; Stat3; IGF-I; RTK inhibitor; PPP; IAP; Fas CD95; dexamethasone; Biomedicin;

  Sammanfattning : Multiple myeloma (MM) is a virtually incurable B cell malignancy of the bone marrow. One important part of tumor progression and an obstacle for successful therapy is resistance to apoptosis. To combat this resistance, the mechanisms of apoptosis and survival in MM must be better defined. LÄS MER

 5. 5. On the role of transversus abdominis in trunk motor control

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Martin Eriksson Crommert; Martin Eriksson Crommert; Örebro universitet.; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN; Medicin; Medicine; transversus abdominis; trunk muscles; EMG; intramuscular; IAP; motor control; postural control; spine stability; postural demand;

  Sammanfattning : All trunk muscles are important contributors to spine stability. However, the deepest abdominal muscle, transversus abdominis (TrA), with its characteristically horizontal fibre orientation seems to serve a unique function in trunk motor control. LÄS MER