Sökning: "I historiekanons skugga"

Hittade 1 avhandling innehållade orden I historiekanons skugga.

  1. 1. I historiekanons skugga : historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle

    Författare :Vanja Lozic; Historia; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; eurocentrism; ethnicity; identity; multicultural sociaty; multiculturalism; textbook; education; school; History; teaching; emigration; immigration; history; didactics; textbooks; youth culture;

    Sammanfattning : Sweden has on various occasions been described as a multicultural society. So-called multicultural social change has resulted in numerous implications regarding attitudes in respect of history as a subject taught at upper secondary schools. LÄS MER