Sökning: "I dialogens namn – idén om en överenskommelse mellan regeringen och ideella"

Hittade 1 avhandling innehållade orden I dialogens namn – idén om en överenskommelse mellan regeringen och ideella.

  1. 1. I dialogens namn - idén om en överenskommelse mellan regeringen och ideella organisationer

    Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

    Författare :Mairon Johansson; Linnéuniversitetet.; [2011]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; agreement; cooperation; dialouge; organizational theory; Swedish government; translated ideas; voluntary organisations; welfare; Social Work; Socialt arbete;

    Sammanfattning : Many European countries have a model of formal agreements between the state and voluntary organisations involved in the core field of welfare, regarding their relative roles and cooperation. This dissertation analyzes the establishment of a Swedish agreement and how the cooperation leads up to the agreement. LÄS MER