Sökning: "Hyperfine structure"

Visar resultat 1 - 5 av 31 avhandlingar innehållade orden Hyperfine structure.

 1. 1. Theoretical Studies of Atomic Structure, Radiative Transitions and Interference Effects

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Martin Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Naturvetenskap; Natural science; Computational physics; Zeeman; Transition rate; Lifetime; Hyperfine structure; Interference; Atomic structure;

  Sammanfattning : Theoretical calculations concerning the advanced understanding of atomic structure and transitions has been performed for some atomic systems. The importance of different types of correlation depending on system has been investigated both using relativistic and non-relativistic quantum mechanics. LÄS MER

 2. 2. Theoretical Atomic Spectroscopy of Earthbound and Stellar Plasma

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Physics

  Författare :Jon Grumer; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-09]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; atomstruktur; atomära processer; elektronkorrelation; plasmaspektroskopi; magnetfält; hyperfinstruktur; solkoronan; rymdväder; förekomst av grundämnen i stjärnor; datorsimuleringar; Zeemaneffekt; relativistiska effekter; atomic structure; atomic processes; computer simulation; electron correlation; relativistic atomic theory; plasma spectroscopy; Zeeman effect; magnetic fields; hyperfine structure; solar corona; space weather; stellar abundances; Fysicumarkivet A:2016:Grumer;

  Sammanfattning : Ljus är verkligen fantastiskt. Det kan ge oss känslomässiga upplevelser, som när det faller genom en trädkrona i en skog eller vid en blodröd fullmåne, men det gör det också möjligt för oss att uppfatta och förstå vår omgivning. LÄS MER

 3. 3. Spectroscopic Studies of the Elements Ba, Fe, Ga, In and Ru

  Detta är en avhandling från Lund Observatory, Lund University

  Författare :Hans Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fourier transform spectroscopy; branching fractions; oscillator strengths; term analysis; hyperfine structure; barium; gallium; iron; indium; Condensed matter:electronic structure; ruthenium.; magnetic and optical properties; electrical; spectroscopy; relaxation; magnetic resonance; supraconductors; egenskaper elektriska; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; magnetiska och optiska ; supraledare; magnetisk resonans; spektroskopi; Astronomy; space research; cosmic chemistry; Astronomi; rymdvetenskap; kosmisk kemi; Fysicumarkivet A:2002:Karlsson;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De möjliga energinivåerna en elektron kan befinna sig i är olika för olika atomer och joner, en atom där en eller flera elektroner kastats ut. Detta kommer att medföra att det utsända ljuset, spektret, från en atom/jon kommer att vara unik för varje atom/jon, på samma sätt som vi människor har var sitt unikt fingeravtryck. LÄS MER

 4. 4. Weak Atomic Interactions

  Detta är en avhandling från Stockholm : Fysikum

  Författare :Peter Schef; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; metastable states; forbidden transitions; laser probing; hyperfine structure; LRDR; NATURAL SCIENCES Physics Atomic and molecular physics Atomic physics; NATURVETENSKAP Fysik Atom- och molekylfysik Atomfysik;

  Sammanfattning : An atom or ion can change quantum state, usually through emission or absorption of a photon. The photon has the same energy as the energy difference between the states of the transition. The states, or energy levels, of an atom are quantized and light emitted, or absorbed, from the atom is therefore of specific wavelengths, giving spectral lines. LÄS MER

 5. 5. Experimental Techniques for Studies in Atomic & Molecular Physics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Filip Heijkenskjöld; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; spectroscopy; fast ion beam laser spectroscopy; time of flight photoelectron photoelectron coincidence; hyperfine structure; Rabi oscillation; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik;

  Sammanfattning : This thesis is based on a selection of six different experimental techniques used for studies in atomic and molecular physics. The techniques analysed in the thesis are compared to find similarities in strategies and ways to avoid sources of error.Paper 1 deals with collision based spectroscopy with 60 keV Xe6+ ions on sodium and argon gas targets. LÄS MER