Sökning: "Hydro power"

Visar resultat 1 - 5 av 68 avhandlingar innehållade orden Hydro power.

 1. 1. Wind Power Integration in Power Systems with Transmission Bottlenecks

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Julija Matevosyan; KTH.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; wind power; hydro power; transmission bottlenecks; stochastic optimization; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electric power engineering; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elkraftteknik;

  Sammanfattning : During the last two decades, the increase in electricity demand and environmental concern resulted in fast growth of power production from renewable sources. Wind power is one of the most efficient alternatives. LÄS MER

 2. 2. Efficient Simulation Methods of Large Power Systems with High Penetration of Renewable Energy Resources : Theory and Applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Ebrahim Shayesteh; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Power system simplification; power system reduction; power system aggregation; power system equivalencing; renewable energy resources; wind power modelling; storage allocation problem; spinning reserve determination; multi-area power system analyses; power system operation and planning; electricity market analysis.; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : Electrical energy is one of the most common forms of energy these days. Consequently, electric power system is an indispensable part of any society. LÄS MER

 3. 3. Wind power in thermal power systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Lisa Göransson; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; integration; wind power; variation moderator; PHEV; storage;

  Sammanfattning : AbstractWind power is a key technology in the effort to transform the power system in order to reduce its climate impact. However, the ability of wind power to reduce CO2-emissions depends on the properties of the power system. LÄS MER

 4. 4. Power System Damping - Structural Aspects of Controlling Active Power

  Detta är en avhandling från IEA, LTH, Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Olof Samuelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electronics and Electrical technology; controller interaction; mode controllability; mode observability; mechanical equivalent; linear differential-algebraic equations; modal analysis; active power; power system damping; electro-mechanical oscillations; Elektronik och elektroteknik; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ekonomiska och miljömässiga problem gör det svårt att bygga ut kraftledningsnätet i samma takt som efterfrågan på elenergi ökar. Ett alternativ är att öka belastningen av befintliga kraftledningar på bekostnad av de säkerhetsmarginaler som finns. LÄS MER

 5. 5. Frequency response by wind farms in power systems with high wind power penetration

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Mattias Persson; [2017]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; inertia estimation; frequency control; power system stability; wind power integration; Power system; synthetic inertia;

  Sammanfattning : The integration of variable speed wind turbines (VSWT) in power systems is increasing in order to reduce the emission of green house gases. This increase of power electronic converter interfaced generation causes a decrease of power system inertia, increasing the risk of load shedding and system frequency instability. LÄS MER