Sökning: "Hybrid Electric Vehicle"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade orden Hybrid Electric Vehicle.

 1. 1. Towards sustainable urban transportation Test, demonstration and development of fuel cell and hybrid-electric buses

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anders Folkesson; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; acceptance; analysis; auxiliary system; bus; Clean Urban Transport for Europe; concept; CUTE; demonstration; driver; drive cycle; duty cycle; energy flow; evaluation; fuel cell; heavy duty vehicle; hybrid management; hybrid vehicle; hydrogen; passenger; PEM; safety; Sankey diagram; series hybrid; sustainable; test; urban transport; vehicle simulation; acceptans; analys; hjälpaggregat; buss; Clean Urban Transport for Europe; koncept; CUTE; demonstration; körcykel; förare; energiflöde; utvärdering; bränslecell; tunga fordon; hybridsystemkontroll; hybridfordon; vätgas; passagerare; PEM; säkerhet; Sankey-diagram; seriehybrid; uthållig; hållbar; test; stadstransport; fordonssimulering; TECHNOLOGY Engineering mechanics Vehicle engineering; TEKNIKVETENSKAP Teknisk mekanik Farkostteknik; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

  Sammanfattning : Several aspects make today’s transport system non-sustainable:• Production, transport and combustion of fossil fuels lead to global and local environmental problems.• Oil dependency in the transport sector may lead to economical and political instability. LÄS MER

 2. 2. Predictive Control of Hybrid Electric Vehicles on Prescribed Routes

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Lars Johannesson; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energy Management; Powertrain Control; Predictive Control; Dynamic Programming; Vehicle Telematics; Hybrid Electric Vehicle; Hybrid Electric Powertrains;

  Sammanfattning : At the highest level in the powertrain control system in a hybrid electric vehicle an energy management controller interprets the driver’s pedal actions as a torque that is to be delivered at the powertrain output. The energy management controller distributes this torque between the engine and the electric machines and decides when to change gear and when to turn off the engine for pure electric propulsion. LÄS MER

 3. 3. The Pneumatic Hybrid Vehicle - A New Concept for Fuel Consumption Reduction

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Sasa Trajkovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; VVA; Regenerative; Air-motor; Compressor; Pneumatic; Hybrid; Vehicle; Electric Hybrid; Drive Cycle; GT-Power; Simulink; FPGA;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dagens samhälle är väldigt beroende av fordon av olika slag. Aldrig förr har människor rest till olika delar av världen, så mycket som idag. Den enorma mängden resors och transporter som sker varje dag är en tung belastning för vår natur. LÄS MER

 4. 4. On Energy Management Strategies for Hybrid Electric Vehicles

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Lars Johannesson; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Hybrid Electric Vehicle; Energy Management; Vehicle Telematics; Powertrain Control; Stochastic Dynamic Programming; Driver Model; Predictive Control; Hybrid Vehicle;

  Sammanfattning : Hybrid electric vehicles are characterized by the existence of an electric energy buffer in the powertrain. Compared to a conventional vehicle the existence of the buffer means an extra degree of freedom in the powertrain. LÄS MER

 5. 5. On Control of Permanent-Magnet Synchronous Motors in Hybrid-Electric Vehicle Applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Oskar Wallmark; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; phase-locked loop; signal injection; Electric drive; sensorless control; harmonics; position estimation; speed estimation; hybrid-electric vehicle; permanent-magnet synchronous motor; electric vehicle; vector control;

  Sammanfattning : This thesis deals with design and analysis of the control system structure for electric drives equipped with permanent-magnet synchronous motors with a salient rotor. The intended application is propulsion in electric- and hybrid-electric vehicles. LÄS MER