Sökning: "Hushållsavfall"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade ordet Hushållsavfall.

 1. 1. Dioxin emissions from small-scale combustion of bio-fuel and household waste

  Detta är en avhandling från Umeå : Kemi

  Författare :Björn Hedman; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Source-sorted waste; Household waste; Textile; Biofuel; Firewood; Pellets; Combustion; Wood boiler; Pellet boiler; Backyard burning; Garden waste; PCDD F; dioxin; PCB; Emission factor; Källsorterat avfall; Hushållsavfall; Textil; Biobränsle; Ved; Pellets; Förbränning; Vedpanna; Pelletpanna; Trädgårdsavfall; PCDD F; dioxin; PCB; Emissionsfaktor; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar rökgasutsläpp av persistenta organiska föroreningar, framförallt dioxiner, vid förbränning av fasta biobränslen och torrt hushållsavfall i relativt små anläggningar (5-600 kW) utan avancerad rökgasreningsteknik.Samförbränning av avfall och biobränsle i effektiva mindre biobränslepannor testades som en alternativ strategi till den vanligen förekommande storskaliga hanteringen och förbränningen fast hushållsavfall. LÄS MER

 2. 2. Tvåstegs anaerob nedbrytning en alternativ behandlingsteknik för upplagt hushållsavfall

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Anders Lagerkvist; Luleå tekniska universitet.; [1995]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Avfallsteknik; Waste Science and Technology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Household waste collection factors and variations

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lisa Dahlén; Luleå tekniska universitet.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Waste Science and Technology; Avfallsteknik;

  Sammanfattning : Ambitious household waste recycling programs have been introduced in Sweden and several other countries during recent decades. Many different waste- sorting and collection schemes have been developed, but the evaluation and comparison of the results is made difficult by the lack of comparable data. LÄS MER

 4. 4. Mixed fuels composed of household waste and waste wood Characterization, combustion behaviour and potential emissions

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Mar Edo Giménez; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MSW; RDF; persistent organic pollutants; PCDD; PCDF; solid waste pre-treatment; torrefaction; food waste; contaminated wood;

  Sammanfattning :    Incineration with energy recovery is the main disposal strategy for waste that cannot be reused or recycled, and a well-established source of energy in Europe, especially in Sweden where 2.2 Mtonnes of waste including domestic and imported municipal solid waste (MSW) and waste wood (WW) were combusted during 2015. LÄS MER

 5. 5. Seasonal and Long-Term Storage of Baled Municipal Solid Waste

  Detta är en avhandling från Department of Analytical Chemistry, Lund University

  Författare :Diauddin Nammari; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pollution control; Environmental technology; Analytisk kemi; Analytical chemistry; Miljöstudier; Environmental studies; Waste storage; Poly aromatic hydrocarbons PAH ; Dioxin; Self ignition; Volatile organic compounds; GC-MS; Temperature; Interpolation; Baling; Cylindrical bales; Rectangular bales; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Sammanfattning : Baling of MSW has been extensively used in Sweden and other countries for the storage of energy (biomass for energy) for incineration and production of either and or electricity and heat. Baling is performed in two principally different ways, leading to cylindrical- or rectangular bales. LÄS MER