Sökning: "Hungarians in Finland and Sweden"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Hungarians in Finland and Sweden.

 1. 1. "Ungerska för rötternas skull" Språkval och identitet bland andragenerationens ungrare i Sverige och Finland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Boglárka Straszer; Ulla Melander-Marttala; Marika Tandefelt; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language choice in diaspora; language identity; intergenerational language transmission; minority culture and language; language maintenance and shift; bilingualism; immigrants; second-generation Hungarians; threatened languages; Hungarian; sociology of language; comparative sociolinguistics; Hungarians in Finland and Sweden; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : This thesis is a comparative sociolinguistic study which describes and compares language choice among people with Hungarian background in Sweden and Finland and studies their views on the importance of the Hungarian language and Hungarian cultural heritage for identity. The future prospects of language maintenance and language shift and differences between the Swedish-Hungarians and the Finnish-Hungarians are discussed. LÄS MER

 2. 2. "Ungerska för rötternas skull" Språkval och identitet bland andragenerationens ungrare i Sverige och Finland

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Boglárka Straszer; Ulla Melander-Marttala; Marika Tandefelt; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; language choice in diaspora; language identity; intergenerational language transmission; minority culture and language; language maintenance and shift; bilingualism; immigrants; second-generation Hungarians; threatened languages; Hungarian; sociology of language; comparative sociolinguistics; Hungarians in Finland and Sweden; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk;

  Sammanfattning : This thesis is a comparative sociolinguistic study which describes and compares language choice among people with Hungarian background in Sweden and Finland and studies their views on the importance of the Hungarian language and Hungarian cultural heritage for identity. The future prospects of language maintenance and language shift and differences between the Swedish-Hungarians and the Finnish-Hungarians are discussed. LÄS MER