Sökning: "Humanities Specific Languages"

Visar resultat 1 - 5 av 1831 avhandlingar innehållade orden Humanities Specific Languages.

 1. 1. Valretorik i text och bild : En studie i 2002 års svenska valaffischer

  Författare :Orla Vigsø; Björn Melander; Mats Thelander; Per Ledin; Uppsala universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Scandinavian languages - general; political communication; rhetoric; discourse analysis; posters; political marketing; argumentation; Swedish; Nordiska språk - allmänt; Scandinavian languages; Nordiska språk; nordiska språk; Scandinavian Languages; politisk marknadsföring; kommunikation; valkampanj; valaffisch; retorik; semiotik;

  Sammanfattning : Posters have been used in political communication for more than a century, and are still an important element in the election campaigns. However, few studies have been devoted to the way in which text and image work together in order to obtain the rhetorical goal of making voters vote for a specific party. LÄS MER

 2. 2. Den östnordiske ballade - oral teori og tekstanalyse. : Studier i Danmarks gamle Folkeviser

  Författare :Sigurd Kvärndrup; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap; Aesthetics; Estetik; Scandinavian languages; Nordiska språk; Litteraturvetenskap; Comparative literature;

  Sammanfattning : Disputatsen introducerer den internationale balladeforskning siden 1900, idet balladen beskrives som en internationalt udbredt kunstform med mange ganrer. Den indförer en skelnen mellem to af disse, östnordiske viser og vestnordiske kvad; sidstnävnte har et forläg i historiske begivenheder, myter eller litteräre fortällinger, mens viser generelt er fiktion med skabelonagtige handlinger. LÄS MER

 3. 3. ”Kalla mig inte mamsell!” : En jämförelse av tre skandinaviska översättares behandling av kulturspecifika element i fransk- och engelskspråkig skönlitteratur

  Författare :Marcus Axelsson; Ulla Börestam; Yvonne Lindqvist; Cecilia Alvstad; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; translation; Scandinavia; Descriptive Translation Studies; culture-specific elements; translation strategies; Bourdieu; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The present study deals with the work and practice of three Scandinavian translators, namely Kjell Olaf Jensen (Norwegian), Marianne Öjerskog (Swedish) and Agnete Dorph Stjernfelt (Danish). The main question of the thesis is what strategies the translators use when translating culture-specific elements from French and English. LÄS MER

 4. 4. English-medium instruction for young learners in Sweden : A longitudinal case study of a primary school class in a bilingual English-Swedish school

  Författare :Jeanette Toth; Monica Axelsson; Christina Hedman; Angel Lin; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; English-medium instruction EMI ; content and language integrated learning CLIL ; bilingual compulsory school; English in Sweden; young learners; native speaker teachers; language ideologies; translanguaging; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : This thesis aims to highlight the policies, perspectives, and practices of language use in a bilingual English-Swedish primary class during Grades 4–6, where English was the medium of instruction in several subjects. A rapidly increasing number of Swedish compulsory schools offer these programs, which are often associated with high status and academic achievement (Skolverket, 2010). LÄS MER

 5. 5. I skriftens gränstrakter : Interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner

  Författare :Alva Dahl; Björn Melander; Anna Cullhed; Per Ledin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; punctuation; dialogism; written language; stylistics; viewpoint; interpunktion; skiljetecken; typografi; stilistik; skriftspråk; dialogism; Scandinavian Languages; Nordiska språk;

  Sammanfattning : Punctuation is an indispensable element in formal and literary texts as well as everyday writing. Studying punctuation is therefore necessary in order to understand written language. Still, it does not fit easily into descriptions of language as an abstract, given system, composed of lexicon and grammar. LÄS MER