Sökning: "Humanistiska fakulteten Stockholms universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 221 avhandlingar innehållade orden Humanistiska fakulteten Stockholms universitet.

 1. 1. L'esthétique didactique de Yasmina Khadra

  Författare :Karl Ågerup; Bengt Novén; Roland Lysell; Philippe Hamon; Stockholms universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; contemporary fiction; politcal novel; realism; reception theory; poetics; aesthetics; discourse analysis; didafiction; Yasmina Khadra; witness literature; Literature; Litteraturvetenskap; French; franska; contemporary fiction;

  Sammanfattning : Based on three novels by the contemporary Algerian novelist Yasmina Khadra, the study discusses didactic and aesthetic features of the literary text. While essentially set in the Arab world, Khadra’s fiction links to western encyclopaedia and journalistic discourse. LÄS MER

 2. 2. Den bildade smaken : målade dekorationer hos borgerskapet i frihetstidens Stockholm

  Författare :Ing-Mari Danielsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Inredning; Tapeter; Dekorationsmålning; Sverige; Stockholm; 1700-talet; Uppland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Balances, weights and weighing in ancient and early medieval Sweden

  Författare :Erik Sperber; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Mått och vikt-- Sverige -- Bronsåldern; Mått och vikt-- Sverige -- Järnåldern; Mått och vikt-- Sverige -- Medeltiden; Vikter-- Sverige -- Bronsåldern; Vikter-- Sverige -- Järnåldern; Vikter-- Sverige -- Medeltiden; Vågar-- Sverige -- Järnåldern; Vågar-- Sverige -- Medeltiden; Vågar-- Sverige -- Bronsåldern;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The Kalunga concept in Ovambo religion from 1870 onwards

  Författare :Teddy Aarni; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ships, innovation and social change : aspects of carvel shipbuilding in northern Europe 1450-1850

  Författare :Jonathan Adams; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER