Sökning: "Human burns"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Human burns.

 1. 1. Effects of burns and vasoactive drugs on human skin Clinical and Experimental studies using microdialysis

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Samuelsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Patients who require critical care, including those with burns, are affected by a systemic inflammatory reaction, which at times has consequences such as multiple organ dysfunction and failure. It has become increasingly evident that other factors important in the development of organ dysfunction are disturbances at the tissue level, in the microcirculation. LÄS MER

 2. 2. Evaluation and Mitigation of Industrial Fire Hazards

  Detta är en avhandling från Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Författare :Petra Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Teknik; Technological sciences; Effect of fires; Accidental release; Water mist; Halon replacement; Industrial Fire Hazards; Human burns; Smoke detektion;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett beräkningsprogram, "FREIA", lämpligt för industriell brandriskanalys presenteras. Programmet beräknar skada på människor inom och utom en byggnad på grund av en brand eller ett utsläpp av farligt gods. För några av de i riskanalysen ingående momenten har ytterligare forskning utförts. LÄS MER

 3. 3. Keratinocytes in tissue engineering of human skin: invitro and in vivo studies

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Camilla Fredriksson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Keratinocytes tissue engineering; MEDICINE Surgery Surgical research Plastic surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Plastikkirurgi;

  Sammanfattning : Full thickness wounds, such as deep burns, need restoration of both the dermal and epidermal layers of the skin. In normal wound healing, re-epithelialization occurs by migration and proliferation of keratinocytes from the wound edges and by differentiation of stem cells from remaining hair follicles. LÄS MER

 4. 4. Potential Therapeutic Applications of Novel Bioengineered Tissues and Organs Using Methods of Decellularization and Recellularization

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Vijay Kumar Kuna; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Tissue engineering; Decellularization; Recellularization; Saphenous vein; Bioreactor; Wound healing; Skin gel; Pancreas; Kidneys; Ephrins; Human fetal stem cells;

  Sammanfattning : The transplantation of personalized organs or tissues will benefit patients with various diseases and disorders. Decellularization is a method to generate an acellular, non-immunogenic natural scaffold. LÄS MER

 5. 5. Optical Diagnostics of Gasoline Compression Ignition : HCCI-PPC-Diffusion Combustion

  Detta är en avhandling från Department of Energy Sciences, Lund University

  Författare :Marcus Lundgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-05-08]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Optical engine; LTC; HCCI; PPC; Gasoline; High load;

  Sammanfattning : Access to clean and affordable energy is one of the cornerstones of the world’s society. Sincethe introduction of the internal combustion engine, diesel engines have become widely usedfor transportation in the commercial sector. LÄS MER