Sökning: "Human Adipocytes"

Visar resultat 1 - 5 av 92 avhandlingar innehållade orden Human Adipocytes.

 1. 1. Human Adipocytes Proteomic Approaches

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Åsa Jufvas; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Type 2 diabetes is characterized by increased levels of glucose in the blood originating from insulin resistance in insulin sensitive tissues and from reduced pancreatic insulin production. Around 400 million people in the world are diagnosed with type 2 diabetes and the correlation with obesity is strong. LÄS MER

 2. 2. Insulin signalling in human adipocytes mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Anna Danielsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adipocytes; type 2 diabetes; insulin; insulin resistance; insulin signalling; phosphorylation; insulin receptor substrate 1; feedback control; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Medical cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : Prevalensen av fetma ökar drastiskt i stora delar av världen och utgör en stor riskfaktor för att utveckla insulinresistens och typ 2 diabetes. Fettväven kan bli mycket stor om för mycket energi tas upp av kroppen. LÄS MER

 3. 3. Insulin signaling dynamics in human adipocytes Mathematical modeling reveals mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Elin Nyman; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Type 2 diabetes is characterized by raised blood glucose levels caused by an insufficient insulin control of glucose homeostasis. This lack of control is expressed both through insufficient release of insulin by the pancreatic beta-cells, and through insulin resistance in the insulin-responding tissues. LÄS MER

 4. 4. Effects of immunosuppressive drugs on human adipose tissue metabolism

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria J Pereira; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cyclosporin A; tacrolimus; rapamycin; glucocorticoids; new onset diabetes after transplantation; adipocytes; insulin signalling; glucose uptake; lipolysis; lipogenesis;

  Sammanfattning : The immunosuppressive agents (IAs) rapamycin, cyclosporin A and tacrolimus, as well as glucocorticoids are used to prevent rejection of transplanted organs and to treat autoimmune disorders. Despite their desired action on the immune system, these agents have serious long-term metabolic side-effects, including dyslipidemia and new onset diabetes mellitus after transplantation. LÄS MER

 5. 5. A molecular approach to insulin signalling and caveolae in primary adipocytes

  Detta är en avhandling från Institutionen för biomedicin och kirurgi

  Författare :Karin Stenkula; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; caveolae; insulin signalling; adipocytes; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Medical cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : The prevalence of type II diabetes is increasing at an alarming rate due to the western world lifestyle. Type II diabetes is characterized by an insulin resistance distinguished by impaired glucose uptake in adipose and muscle tissues. LÄS MER