Sökning: "Hubert Dreyfus"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hubert Dreyfus.

  1. 1. På AI-teknikens axlar : : Om kunskapssociologin och stark artificiell intelligens

    Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

    Författare :Peter Kåhre; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; Sociologi; Biblioteks- och informationsvetenskap; Library and Information Science; Filosofi; Practical Philosophy; Gregory Bateson; James Wertsch.; Yrjö Engeström; Katherine N. Hayles; Lucy Suchman; Hubert Dreyfus; John Searle; David Bloor; Lev Vygotsky; Niklas Luhmann; Chinese room; Turing test; socionics; darwinism; emergence; relativism; posthumanism; environmentalism; situationism; social communication; second order cybernetics; systems theory; sociology of knowledge; connectionism; Strong artificial intelligence; distributed artificial intelligence;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen diskuterar Sociologins position i debatten kring artificiell intelligens, d.v.s sådan AI som kan skapa kunskap på egen hand. Det påpekas att sociologin behöver göra en åtskillnad mellan två sätt att skapa AI system: Symbolisk AI (eller Klassisk AI) och Distribuerad AI – DAI. LÄS MER