Sökning: "Housing planning"

Visar resultat 1 - 5 av 127 avhandlingar innehållade orden Housing planning.

 1. 1. Institutional Prerequisites for Housing Development A comparative study of Germany and Sweden

  Detta är en avhandling från KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Anna Granath Hansson; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; housing; housing development; affordable housing; housing shortage; housing supply; urban planning; inclusionary zoning; Fastigheter och byggande; Real Estate and Construction Management;

  Sammanfattning : The housing shortage in Swedish growth regions has been heatedly debated for a number of years. Extensive reform proposals have been made by market actors and academics. The former center–right government in power until 2014 emphasized reform of the urban planning process. LÄS MER

 2. 2. Influence and Invisibility Tenants in Housing Provision in Mwanza City, Tanzania

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Jenny Cadstedt; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rental tenure; tenants; housing provision; housing career; housing strategy; housing policy; urban planning; Sustainable Cities Programme; unplanned settlements; community participation; citizenship; secure tenure; Mwanza; Tanzania; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi;

  Sammanfattning : A high proportion of urban residents in Tanzanian cities are tenants who rent rooms in privately owned houses in unplanned settlements. However, in housing policy and in urban planning rental tenure gets very little attention. This study focuses on the reasons for and consequences of this discrepancy between policy and practice. LÄS MER

 3. 3. Space, Activities and Gender- Everyday Life in Lindora, Costa Rica

  Detta är en avhandling från Housing Development and management

  Författare :Karin Grundström; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architecture; Costa Rica; Everyday Life; Gender; Housing; Planning; Private; Urban; Public;

  Sammanfattning : The thesis analyzes the everyday life of women and men in a neighbourhood planned for low-income housing in the ourskirts of the capital San José in Costa Rica. The research uses an everyday life perspective and shows how gender organization leads to a division of labour and a use of space that differentiate between women and men's activities. LÄS MER

 4. 4. Urban Design and Outdoor Thermal Comfort in Warm Climates. Studies in Fez and Colombo

  Detta är en avhandling från Housing development & management

  Författare :Erik Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; marklära; geomorfologi; Fysisk geografi; climatology; cartography; pedology; geomorphology; Physical geography; Urban planning; Urban design; Urban climate; Tropical areas; Thermal comfort; Sri Lanka; Planning regulations; Morocco; Microclimates; Land-use; Fez; Humid tropics; Colombo; Developing countries; Climatic design; Climate; Arid zones; Built environment; Physical planning; kartografi; klimatologi; Town and country planning; Stads- och glesbygdsplanering; Fysisk planering;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I många utvecklingsländer i tropiska klimat leder den snabba urbaniseringen till många problem, bl a försämrad termisk komfort i utemiljön. Detta har negativa följder för människors hälsa och välbefinnande och påverkar sociala och kommersiella aktiviteter utomhus negativt. LÄS MER

 5. 5. PRO-POOR PLANNING: A Tool for Strategic Territorial Planning and a Conceptual Framework Drawn from Studies in Colombia and Costa Rica

  Detta är en avhandling från Housing Development & Management, LTH, Lund University

  Författare :Carlos de la Espriella; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Poverty Reduction; Statistical Information; Social Housing; Urban Governance; Urbanization; Poverty Impact Assessments; Poverty Mapping; Local Authorities; Poverty; Integrated Urban Planning; Inequality; Geographic Information Systems; Decentralization; Costa Rica; Census Microdata; Colombia; Urban Residential Segregation; Urban Planning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom ramen för detta forskningsprojekt har det utvecklats två resultat. En operativ teknik – kallad ”Tool for Strategic Territorial Planning (TSTP)” – som hjälper stadsplanerare att visualisera och bättre informera beslutsfattare om vilka effekter olika åtgärder får på fattigdoms bekämpning, har utvecklats. LÄS MER