Sökning: "Horst Hart"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Horst Hart.

 1. 1. Lokal lönebildning. En sociologisk formulering av ekonomiska differentieringprocesser

  Författare :Horst Hart; Casten Otter v.; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Planned Change and Inertia : Integrating Technology, Organization and Human Aspects

  Författare :Eva Lovén; Horst Hart; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : New work organization and new computer-based tools can save costs and improve quality. A fact that often is not acknowledged is that new work organization and new computer-based tools take resources from the organization.Three empirical studies were performed in production, concerning changed work organization and managerial innovation. LÄS MER