Sökning: "Horkheimer"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Horkheimer.

 1. 1. Naturen, vetenskapen och förnuftet upplysningens dialektik och det andra moderna

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för filosofi och lingvistik, Umeå universitet

  Författare :Per Nilsson; Umeå universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernity; enlightenment; postmodernism; instrumental rationality; value rationality; communicative rationality; discourse ethics; truth; fallibilism; claims to Tightness; revisability; von Wright; Adorno; Horkheimer; Marcuse; Apel; Habermas; Popper; Foucault;

  Sammanfattning : The topic of this study is one specific area where the tension between instrumental rationality and value rationality becomes prominent: the question whether we have a rational responsibility for nature or not. Such a responsibility cannot be derived from instrumental reason, but it is argued that it can be derived from discourse ethics and communicative rationality. LÄS MER

 2. 2. Frames Social Philosophy and Hermeneutics as Focal Points for Theology-Related Readings of Theodor W. Adorno's Critical Theory

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Theology, Uppsala University

  Författare :Mattias Martinson; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Adorno Th. W; critical theory; hermeneutics; Horkheimer M; postmodernity; social philosophy; theology; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Systematic theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Systematisk teologi;

  Sammanfattning : Avhandlingen söker svara på två förberedande frågor: hur man kan tolka Theodor W. Adornos kritiska teori idag? Samt hur en sådan tolkning kan göras relevant för aktuell teologisk problematik?... LÄS MER

 3. 3. Upplysningens självreflexion. Aspekter av Theodor W. Adornos kritiska teori

  Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Anders Ramsay; Lund University.; Lunds universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialpsykologi; Social psychology; Sociala strukturer; Social structures; Sociologi; Sociology; kulturindustri; förtingligande; Frankfurtskolan; Ontologi;

  Sammanfattning : This dissertation consists of a collection of previously published or otherwise presented essays dealing with the philosophical, sociological and aesthetic writings of Theodor W. Adorno (1903-1969). The title of the dissertation is intended to cover a common programmatic theme running through Adorno's writings. LÄS MER