Sökning: "Holmen"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet Holmen.

 1. 1. Mechanisms of endothelial cell dysfunction in Wegener´s granulomatosis

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine

  Författare :Carolina Holmén; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Wegener´s granulomatosis; vasculitis; anti-endothelial cell antibody; circulating endothelial cell; vascular adhesion protein 1; MHC class-I related chain A;

  Sammanfattning : Vasculitides are a heterogeneous group of disorders that share a common feature of blood vessel inflammation. A major cell type of the blood vessel affected is the endothelial cell (EC). LÄS MER

 2. 2. Den politiska läroboken Bilden av USA och Sovjetunionen i norska, svenska och finländska läroböcker under Kalla kriget

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Janne Holmén; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Norway; Sweden; Finland; 1930-2004; the Cold War; political history; educational history; textbook research; relative bias; geography; social studies; small state theory; foreign policy; NATO-membership; neutrality; Finlandisation; social climate; political correctness;

  Sammanfattning : During the Cold War, Norway was a member of NATO, Sweden was neutral but depended on Western support in the event of a crisis, while Finland's foreign policy priority was to win and retain the Soviet Union's confidence. The purpose of the thesis is to study whether the three small states' different foreign policy choices had consequences for the ways in which the Soviet Union and the USA were depicted in school textbooks for history, geography, and social sciences in the period 1930 to 2004. LÄS MER

 3. 3. On the utilization of chemical tracer data for oceanic biogeochemical models, with special regard to carbon transfers

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Kim Holmén; Stockholms universitet.; [1987]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Direct Numerical Simulation and Modelling Study of the Structures and Propagation of Partially Premixed Turbulent Flames

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Vivianne Holmen; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Turbulent partially premixed flames are found in common combustion applications, such as the lifted jet flames in diesel engines. There is less theory surrounding the structure and propagation of turbulent partially premixed flames than for classical premixed flames and diffusion flames, especially in regards to modelling. LÄS MER

 5. 5. Financial Services - En kompletterande verksamhet som förändrar bilindustrins affärslogik

  Detta är en avhandling från Göteborg : Bokförlaget BAS

  Författare :Christer Holmén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER