Sökning: "Hjällbo"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Hjällbo.

 1. 1. Områdesbaserad politik för minskad segregation : En studie av den svenska storstadspolitiken

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Camilla Palander; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; Area-based policy; residential segregation; urban planning; distressed neighbourhoods; governance; Swedish metropolitan policy; Local development agreement; Tensta; Husby; Hjällbo; Norra Biskopsgården; Stockholm; Göteborg; Sweden; Kulturgeografi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : In the beginning of the 1990s Sweden entered an economic recession. The subsequent negative economic and social consequences appeared more and more acute. The issue of residential segregation appeared on the political agenda and the Swedish metropolitan policy was launched in 1998. LÄS MER

 2. 2. Till förortens försvar. Utveckling och organisering i de tre stadsdelarna Hjällbo, Hammarkullen, Eriksbo 1970-1995

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Anders Törnquist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish housing policy; suburbs; local community; civic community; social capital; little neighbourhood; community strategies; social organising; actors perspective; social action; physical environment; socio-economic profiles; mobility; environmental factors;

  Sammanfattning : .... LÄS MER