Sökning: "History of Architecture"

Visar resultat 1 - 5 av 160 avhandlingar innehållade orden History of Architecture.

 1. 1. Historien om den antroposofiska humanismen : den antroposofiska bildningsidén i idéhistoriskt perspektiv 1880 - 1980

  Författare :Håkan Lejon; Hertha Hansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Anthroposophy; Humanism; Theosophy; Esoteric Spirituality; Biodynamic; Farming Methods; Waldorf- education; Curative Education; Goetheanism; Thought Style.; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : This paper has two objectives. First: the humanistic idea of knowledge, philosophically formulated by Rudolf Steiner (1861-1925), should be presented in relation to history of ideas. LÄS MER

 2. 2. Arkitekten Ivar Tengbom : byggnadskonst på klassisk grund

  Författare :Anders Bergström; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ivar Tengbom; Architecture; Sweden; 20th Century; History of Architecture; Theory of Architecture; Restoration; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : Arkitekten Ivar Tengbom - byggnadskonst på klassiskgrund (The Architecture of Ivar Tengbom). With an Englishsummary. 384 p. Illustrated. LÄS MER

 3. 3. Vackrare vardagsvara – design för alla? : Gregor Paulsson och Svenska Slöjdföreningen 1915–1925

  Författare :Gunnela Ivanov; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; arts and crafts; art and technology; industrial art; arts décoratifs; industrial design; history of design; household wares; architecture and engineering; housing problem; home furniture; romanticism; Deutscher Werkbund; Slöjdföreningen; Svensk Form; Swedish grace; IKEA; social aesthetics; Sozial Ästhetik; functionalism; reformation of museums; exhibitions; fairs; department stores; artefact use; taste; adult education; theological aesthetics; Historia; History subjects; Historieämnen; History; historia;

  Sammanfattning : This thesis is structured in six chapters. Chapter I contains an introduction and includes purpose, theory, method, and concepts. LÄS MER

 4. 4. Den klassicistiska vändningen i det tidiga 1900-talets svenska arkitektur : En studie av Liljevalchs konsthall, Kungstornen och Kanslihuset i Stockholm

  Författare :Kristina Knauff; Johan Mårtelius; Emilie Karlsmo; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Architecture; architectural history; Swedish 20th century architecture; 1920-talet; klassicism; Carl Bergsten; Ivar Callmander; Gustaf Clason; Wolter Gahn; Sven Wallander; Kungstornen; Liljevalchs konsthall; Kanslihuset; Stockholm.; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The starting point of the thesis consists of a number of statements by prominent representatives of the cultural elite characterising architecture with references to classicism as the modern architecture. In the following years Swedish architecture was dominated by references to classical historical architecture focussing on the ideal of simplicity, which in turn formed a wider conceptual framework of ideas and ideals for architectural creation. LÄS MER

 5. 5. Landskap, jaktvillor & kurhotell : Arkitektur och turism i Västjämtland 1880—1915

  Författare :Marta Järnfeldt-Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES;

  Sammanfattning : The thesis deals with the fast and radical changes of villages and communities in the mountain area of Western Jämtland at the turn of the century. It describes how these changes are reflected in architecture and settlements.The first three chapters give the background and describe the historical scene. LÄS MER