Sökning: "Historiska kulturer"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden Historiska kulturer.

 1. 1. Historiska oljefärger i arkitektur och restaurering

  Författare :Kerstin Karlsdotter Lyckman; Johan Mårtelius; Inger Marie Egenberg; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historical cultures; Historiska kulturer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Greek gods and figurines : aspects of the anthropomorphic dedications

  Författare :Brita Alroth; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historical cultures; Historiska kulturer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kings at Karnak : a study of the treatment of the monuments of royal predecessors in the early New Kingdom

  Författare :Gun Björkman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historical cultures; Historiska kulturer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. On Corinthian iconography : the bridled winged horse and the helmeted female head in the sixth century BC

  Författare :Peter E. Blomberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Konst; Konsthistoria; Ikonografi; Grekland; Antiken; Konsthantverk; Keramik; Glas; Historical cultures; Historiska kulturer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Akh - une notion religieuse dans l'Egypte pharaonique

  Författare :Gertie Englund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Historical cultures; Historiska kulturer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER