Sökning: "Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi.

 1. 1. Kunskapens gräns, gränsens vetande En fenomenologisk undersökning av transcendens och kroppslighet

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Jonna Bornemark; Södertörns högskola.; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Phenomenology; transcendence; body; limit; female mystics; philosophy of religion; intersubjectivity; Edmund Husserl; Edith Stein; Max Scheler; Mechthild von Magdeburg;

  Sammanfattning : Hur gränsen mellan det egna och det främmande ska dras är en central fråga inom den fenomenologiska traditionen, en fråga som här undersöks i ett religionsfilosofiskt sammanhang. På vilket sätt kan vi överskrida oss själva mot det främmande och ogripbara, och på vilket sätt är denna möjlighet förbunden med vår egen kroppslighet?Dessa teman utvecklas i en serie diskussioner av filosofer som Edmund Husserl, Max Scheler och Edith Stein. LÄS MER

 2. 2. Vetenskapens verklighet : Om motsättningen mellan realism och konstruktivism i vetenskapsfilosofin

  Detta är en avhandling från Uppsala : Filosofiska institutionen

  Författare :Eva Boo Höglund; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theoretical philosophy; constructivism; realism; scientific theory; world; reality; language; Kuhn; Boyd; Teoretisk filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

  Sammanfattning : This thesis investigates the conflict between a constructivist and a realist understanding of scientific theories. It focuses on the constructivism formulated by Thomas S. Kuhn and the realism formulated by Richard Boyd, but also relates these conceptions to other forms of constructivism and realism described in the literature. LÄS MER

 3. 3. The Notion of That Which Depends On Us in Plotinus and Its Background

  Detta är en avhandling från Uppsala : Filosofiska institutionen

  Författare :Erik Eliasson; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theoretical philosophy; ancient philosophy; Plotinus; that which depends on us; freedom; fate; Middle Platonism; Stoicism; Aristotle; Aristotle Commentators; Teoretisk filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

  Sammanfattning : The study analyzes Plotinus’ notion of eph' hēmin, that which depends on us. It surveys previous Plotinian scholarship and identifies a number of confusions due to a lack of systematic treatment of this notion as such. LÄS MER

 4. 4. Philosophy, Literature and the Inheritance of Language

  Detta är en avhandling från Uppsala : Filosofiska institutionen

  Författare :Niklas Forsberg; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theoretical philosophy; Derrida; literature; philosophy; deconstruction; grammatology; structuralism; phenomenology; language; meaning; Teoretisk filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the extent to which philosophical assumptions are inherited when we learn language. The topic is approached through an investigation into the importance of literature in Jacques Derrida’s philosophy. LÄS MER

 5. 5. Non-linear belief revision : Foundations and applications : by John Cantwell

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :John Cantwell; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy; Belief revision; iterated belief revision; non-linear belief revision; epistemic entrenchment; plausibility relations; possibility relations; preferential relations; sources of information; contradictory information; non-prioritised belief revision; AGM; Filosofi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen; teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy;

  Sammanfattning : Three structures for belief revision: plausability relations on states, relations of epistemic entrenchment on propositions and systems of spheres (hypertheories), are generalised to the non-linear (non-connected) case. The further generalisation to the case of sets of such structures is also investigated. LÄS MER