Sökning: "Historieämnen Idé- o lärdomshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade orden Historieämnen Idé- o lärdomshistoria.

 1. 1. "Det romantiska tidehvarfvet" : De svenska romantikernas medeltidsuppfattning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Urban Josefsson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; construction of history; Middle Ages; Swedish romanticism; Per Daniel Amadeus Atterbom 1790—1855 ; Erik Gustaf Geijer 1783—1847 ; Idé- och lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the view of the Middle Ages in the Swedish Romantic Movement in the first half of the 19th century. A presentation is given of the treatment of the Middle Ages in the historical and fictional works of the Romantics, and it is shown how this treatment was influenced by both their philosophical outlook and their view of contemporary morality and politics. LÄS MER

 2. 2. Oscariansk antropologi : Exotism, förhistoria och rasforskning som vetenskaplig människosyn

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Olof Ljungström; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; anthropology; archaeology; ethnography; ethnology; history of science; prehistory; typology; physical anthropology; craniology; anthropometrics; racial science; race. Aryan supremacy; comparative method; 19th century; Sweden; Germany; biology; geography; linguistics; Idé- och lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of anthropological research in 19th century Sweden. Its point of departure is the Swedish Society for Anthropology and Geography, founded in 1873. LÄS MER

 3. 3. Politisk vetenskap och vetenskaplig politik : Studier i svensk statsvetenskap kring 1900

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Oskar Pettersson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; political science; social science; democracy; conservatism; parliamentarism; Idé- och lärdomshistoria; Pontus Fahlbeck; Rudolf Kjellén; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation deals with the relationship between politics and social science. It studies the field of political science in Sweden around 1900 by analyzing two political scientists: Pontus Fahlbeck (1850–1923) and Rudolf Kjellén (1864–1922). Fahlbeck was Professor of Political Science 1889–1915 in Lund. LÄS MER

 4. 4. Medaljens baksida : Instrumentmakaren Daniel Ekström och hans efterföljare i 1700-talets Sverige

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Olov Amelin; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; Scientific instruments; astronomy; land surveying; technology transfer; 18th century science; Academy of sciences; Idé- och lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This thesis deals with scientific instrument-making in Sweden in the 18th century with an overview of the craft in the second half of the 17th century. The main character in this book, Daniel Ekström is introduced in chapter two. LÄS MER

 5. 5. Klimat och karaktär : Naturen och människan i sent svenskt 1700-tal

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Carl Frängsmyr; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; climate; climatic theory; topography; history writing; race; national character; 18th century science; history of medicine; Idé- och lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This thesis deals with the influence of the notion of climate in Sweden 1750-1800. The theory of climate played an important role in many contexts in eighteenth century Sweden. In different ways it came to be used in historiography, political economy and, in time, in the study of man in the emerging discipline of anthropology. LÄS MER