Sökning: "Historieämnen Idé- o lärdomshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 61 avhandlingar innehållade orden Historieämnen Idé- o lärdomshistoria.

 1. 1. Ett slags modernism i vetenskapen : Teoretisk fysik i Sverige under 1920-talet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Karl Grandin; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; History of science; history of physics; quantum physics; theoretical physics; theoretical technologies; Carl Wilhelm Oseen; Oskar Klein; Ivar Waller; 20th-century; Idé- och lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation considers the development of theoretical physics in Sweden in the 1920s. During this decade, the emphasis of the research in the theoretical physics departments of the Swedish universities changed from hydrodynamics to theoretical atomic physics. LÄS MER

 2. 2. Det intuitiva livet : Hans Larssons vision om enhet i en splittrad tid

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Gunnar Matti; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; intuition; discursion; art science; Ola Hansson; division unity; opposites; philosophy of life; organicism; rationality irrationality; logic; mysticism; Henri Bergson; social advancement; identity; utopia; home; community; Idé- och lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This study concerns the Swedish philosopher, Hans Larsson (1862-1944), who was also known as a writer, educator and cultural figure. The book concentrates on Larsson's philosophy of intuition, which is of central importance in his thinking as a whole. LÄS MER

 3. 3. På spaning efter en svensk modell Idéer och vägval i arbetsgivarpolitiken 1897-1909

  Detta är en avhandling från Enebyberg : Berg Bild Rum och Färg Förlag

  Författare :Jan O. Berg; Staffan Källström; Henrik Björck; Christer Ericsson; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The Swedish model; paternalism; employer organisation; freedom of work; freedom to organize; strike; lockout; strike-breaker; loyal worker; the gift; den svenska modellen; patriarkalism; paternalism; arbetsgivarorganisation; arbetets frihet; föreningsfrihet; strejk; lockout; strejkbrytare; arbetsvillig; gåvan; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : The period saw the founding of the first Swedish employers´ associations as a reaction to the preceding decades´ growth of industrial trade unions. Conflicting ideas fought about supremacy. LÄS MER

 4. 4. Kampen om Kvinnan Professionalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi 1860-1925

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Ulrika Nilsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; history of medicine; science and technology studies; constructions of gender; professionalisation; medicalisation; homosociality; heteronormativity; gynaecology; abdominal surgery; uterine massage; medical images; women s movement; 1860 s-1920 s; Sweden; Karolinska Institutet; Uppsala University; Lund University; Idé- och lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This thesis investigates how gynaecology was established as a medical speciality in Sweden in the 1860s and onwards. Gender, power, professionalisation and the production of scientific knowledge are central themes. LÄS MER

 5. 5. Litteraturens uppodling : Läsesällskap och litteraturkritik som politisk strategi kring sekelskiftet 1800

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Östholm; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; cultivation; reading society; literary criticism; literary journal; critical journal; university history; censorship; freedom of the press; periodical; literary market; social reform; political reform; history of reading; history of books; history of the press; history of libraries; Uppsala; Åbo; Sweden; Finland; 18th century; 19th century; Enlightenment; Idé- och lärdomshistoria; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to study the distribution of literature as a means to disseminate knowledge in the context of two reading societies and three critical journals based in Uppsala and Åbo. This dissemination, regarded as a strategy towards social and political reform, took place in these societies and journals, which were geographically, biographically, intentionally and functionally connected. LÄS MER