Sökning: "Historia Biografi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden Historia Biografi.

 1. 1. Speciminis academici, de meritis et fatis Joannis et Olai Magnorum, pars prior, quam, adprobante ampliss. senatu philosophico in illustri, quod Vpsaliæ floret, athenaeo, præside ... Petro Ekerman ... publice examinandam modeste sistit, stipendiarius regius, Andreas Noberg, Suderkopia-O-Gothus. In audit. Gustav. major. ad d. 4. Novembr. anni MDCCXLI. Horis, ante meridiem, solitis

  Författare :Petrus Ekerman; Anders Noberg; Petrus Ekerman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Biography; Historia; Sverige; Biografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Väst om öst. : Kinaforskning och kinasyn under 1800- och 1900-talen

  Författare :Hans Hägerdal; Eva Österberg; Åke Holmberg; Lunds universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sinologi; Kina; orientalism; professionalisering; History; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : Avhandlingen belyser sinologins utveckling och professionalisering under 1800- och 1900-talen. Teoretisk inspiration hämtas bland annat från Edward Saids orientalismtes. Texten består av tre huvuddelar. I första delen företas en kollektiv biografi över sinologer under den aktuella tiden. LÄS MER

 3. 3. Christinæ Gyllenstiernæ Chronicon genealogicum cum prolegomenis de vita ejus et meritis, quæ venia ampl. fac. philos. Upsal. præside mag. Erico M. Fant ... publico examini subjicit Elias Hedendahl, Stockholmiensis. In audit. Gust. maj. d. XXIX Nov. MDCCLXXXVI

  Författare :Eric Michael Fant; Elias Hedendahl; Eric Michael Fant; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Biografi; Gyllenstierna; Christina;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "In meinem Lottchen ist doch halt ein Junge verloren" : Charlotte Birch-Pfeiffer als Dramatikerin : eine Studie zu Erfolgs- und Trivialdrama des 19 Jahrhunderts

  Författare :Ingrid Hiort af Ornäs; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Birch-Pfeiffer; Charlotte; 1800-1868; Tysk dramatik; Tysk triviallitteratur; historia; 1800-talet; Tyska dramatiker; 1800-talet; biografi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hällristarnas hem - Gårdsbebyggelse och struktur i Pryssgården under bronsålder

  Författare :Hélène Borna-Ahlkvist; Arkeologi; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Ancient history; individual; household; settlement structure; houses; farms; Bronze Age; Östergötland; Pryssgården; Norrköping; Archaeology; Arkeologi; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; Bosättningar; Sverige; Forntiden;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is an attempt to comprehend the society and the ideology of the Bronze Age from the inherent symbolism, shape and structure of buildings. In every society, the smallest social unit is the household. The house and the household are central in the lives of people. LÄS MER