Sökning: "Hillevi Lenz Taguchi emancipation och motstånd"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hillevi Lenz Taguchi emancipation och motstånd.

  1. 1. Emancipation och motstånd dokumentation och kooperativa läroprocesser i förskolan

    Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

    Författare :Hillevi Lenz Taguchi; Stockholms universitet.; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : Observation and documentation has been used in Sweden during all of the past century, with many different purposes. The dominant purpose has been to determine the child’s development in relation to paediatrics and different theories of developmental and psychodynamic psychology. LÄS MER