Sökning: "Heterostructure Barrier Varactor HBV"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Heterostructure Barrier Varactor HBV.

 1. 1. Heterostructure barrier varactors

  Författare :Lars Dillner; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; frequency multiplier; power source; III-V semiconductor; heterostructure barrier varactor HBV ; submillimeter wave; varactor diode; millimeter wave;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Heterostructure Barrier Varactor Diodes for Frequency Multiplier Applications

  Författare :Jan Stake; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; III-V semiconductor; millimetre- and submillimetre wave power source; Heterostructure Barrier Varactor HBV ; frequency multiplier; varactor diode;

  Sammanfattning : This thesis deals with fabrication, characterisation and modelling of the Heterostructure Barrier Varactor (HBV) diode and its use in frequency multiplier circuits. Different aspects of material structures and frequency multipliers are described. LÄS MER

 3. 3. Planar Heterostructure Barrier Varactor Diodes for Millimetre Wave Applications

  Författare :Jan Stake; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; millimetre- and sub-millimetre wave power source; III-V semiconductor; varactor diode; frequency multiplier; Heterostructure Barrier Varactor HBV ;

  Sammanfattning : This thesis deals with fabrication, characterisation and modelling of the Heterostructure Barrier Varactor (HBV) diode and its use in frequency multiplier applications. Different aspects of material structures and frequency multipliers are described. LÄS MER

 4. 4. Symmetric varactor frequency multipliers

  Författare :Mattias Ingvarson; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sub-millimetre wave; heterostructure barrier varactor HBV ; symmetric varactor; frequency multiplier; millimetre wave; semiconductor diode;

  Sammanfattning : This thesis describes heterostructure barrier varactor (HBV) frequency multipliers for millimetre and sub-millimetre wave applications.The basic principles of HBVs are explained. Starting from basic varactor theory, an equivalent circuit model for HBVs is presented. LÄS MER

 5. 5. Heterostructure Barrier Varactors for High Efficiency Frequency Multipliers

  Författare :Lars Dillner; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; frequency multiplier; Heterostructure Barrier Varactor HBV ; millimeter wave; submillimeter wave; power source;

  Sammanfattning : This thesis describes the Heterostructure Barrier Varactor (HBV) and its application in frequency multipliers. Different HBV materials, fabrication processes, and device models are presented. The aim of this work is to improve the efficiency of HBV frequency multipliers. LÄS MER