Sökning: "Hermann Oskarsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Hermann Oskarsson.

  1. 1. En klasstrukturs uppkomst och utveckling. Akureyri 1860-1940

    Författare :Hermann Oskarsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER